Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Spør oss: Telefon:  72 51 40 00 eller postmottak@orland.kommune.no 
Spør oss på nett:  Facebook Du kan sende post sikkert til Ørland kommune via eDialog

Besøks- og postadresse: 
Ørland rådhus, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Kontonummer: 42125921730

Fakturaadresser:
Benytt EHF til: 
Ørland kommune
org. nr 921 806 027
Roret KF (Ørland Kultursenter) org.nr 993 091 472 (kultur, bibliotek, kino, idrett)
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS,
org.nr. 997 104 552

Dersom du kun kan sende som papirfaktura sendes den til Ørland kommune, eller Roret KF eller FBRT IKS, Fakturamottak, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn. 

Kommunedirektør Emil Raaen
tlf. 917 60 241
Assisterende kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik
tlf. 916 44 108
Webansvarlig: Emil Raaen

Høring - lokal forskrift om gebyrer - høringsfrist 13.10.2019

Klikk for stort bildeBjugn- og Ørland kommuner blir til nye Ørland kommune 1.1.2020. Bjugn og Ørland kommuners lokale forskrifter vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrift for den sammenslåtte kommunen.

Nye Ørland kommune sender med dette på høring forslag til seks lokale forskrifter om gebyrer innenfor fagområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Hæringssvar kan sendes til: postmottak@bjugn.kommune.no

Frist for å sende høringssvar er 13.10.19

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, (PDF, 152 kB) Ørland kommune

For spørsmål ang. forskrift 1 kan du ta kontakt med
Per Rune Dragesæt
Epost: per.rune.drageset@bjugn.kommune.no
Telefon 975 96 919

 

2. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten (PDF, 148 kB) i Ørland kommune.

3. Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av gebyr (PDF, 18 kB) gjeldende for Ørland kommune.

4. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten (PDF, 30 kB)  i Ørland kommune.

For spørsmål angående forskrift 2, 3 eller 4 kan du kontakte:
Jon Foss
Epost:
jon.foss@orland.kommune.no
Telefon: 911 03 199

5. Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 232 kB) 
6. Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket (PDF, 43 kB), Ørland kommune

For spørsmål angående forskrift 5 og 6 kan du kontakte:

Petra Roodbol-Mekkes

Epost: petra.roodbol@bjugn.kommune.no

Telefon 902 52 406

 

 

Etter høringen vil forslag til nye forskrift bli lagt frem til behandling i kommunestyret for nye Ørland kommune.

 

Etter endelig vedtak vil forskriften bli publisert i Norsk Lovtidend, samt at både forskrift og gebyrregulativ vil bli gjort tilgjengelig på den nye kommunens hjemmesider. Forskrift vil tre i kraft den 01.01.2020.

 

Nyheter fra Ørland kommune

Hva skjer i Ørland?

torsdag 25. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter

fredag 26. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter

lørdag 27. juni 2020

AVLYST - Trio'n Slank Bakfra - Stykkevis og helt 7

- Ørland kultursenter