Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 72 51 40 00
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Geir Aune
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Thomas  Engen
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for helse og familie 916 44 108
Marit Knutshaug Ervik
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen
Kommunedirektør 917 60 241
Emil  Raaen
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350
Arild Risvik

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helligdag 02800
417 02 460

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator voksne 959 25 802
Avdelingsleder 992 46 407
Familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge 477 94 055

Folkehelse og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og leder Ørland frivilligsentral 916 92 869
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Leder Månen ungdommens hus Brekstad
Fritidsleder 481 87 869

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 970 39 246
Leder 414 00 389
Rådgiver 481 82 940
Økonomirådgiver 926 08 003
Økonomikonsulent 481 97 498
Sekretær 910 03 437
Førstekonsulent 908 97 716
Førstekonsulent 468 32 849
Førstekonsulent 468 04 523

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut barn, unge og voksne 477 94 052
Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten 902 89 116
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 969 42 606
Hjelpemiddelteknikker 993 79 769
Fysioterapeut voksne og hverdagsrehabilitering 481 58 072
Fysioterapeut voksne/FDMS 469 08 295
Fysioterapeut voksne 476 02 250
Hørselskontakt 480 64 878
Hjelpemiddelteknikker 948 13 776
Ergoterapeut 915 66 549
Fysioterapeut barn og unge 469 30 406
Ergoterapeut 481 86 306

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger

Ansatte i avdelingen Heldøgnsbemannede omsorgsboliger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
482 51 859
901 62 952
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg 958 15 956
Konsulent 468 01 638
Avdelingsleder 958 77 040
Avdelingsleder

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og familie 916 44 108

Helse og familie - Familiehelse

Ansatte i avdelingen Familiehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Enhetsleder Familiehelse 970 84 446

Helse og familie - Familiehelse - Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739

Helse og familie - Familiehelse - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 940 11 324

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste

Ansatte i avdelingen Ørland Legetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

116117

Nasjonalt telefonnummer som mottas ved nærmeste legevakt der du ringer fra

72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

113
72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon - Forvaltning / koordinerende enhet

Ansatte i avdelingen Forvaltning / koordinerende enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator 920 35 559
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 951 60 257
Avdelingsleder sone Bjugn 920 26 331
959 26 520
917 33 433
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien Bjugn 920 26 331
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Fagkoordinator 920 35 559
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 926 38 810
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Avlastningsbolig for barn og unge

Ansatte i avdelingen Avlastningsbolig for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Dagaktivitetstilbud

Ansatte i avdelingen Dagaktivitetstilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Bergs vei 10, 7160 Bjugn 72 52 04 05
Avdelingsleder dagaktivitetstilbud 917 88 179

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Soltunet 482 85 552
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Helsesykepleier
Helsesykepleier 468 02 752
Helsesykepleier 902 45 832
Helsesykepleier 911 04 798
Helsesykepleier 917 24 178
Helsesykepleier 908 47 089
Helsesykepleier 916 86 183
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739
Sykepleier 908 17 541
Helsesykepleier 916 93 287

Kirkekontor

Ansatte i avdelingen Kirkekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 60

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Ørland kulturskole 911 03 162

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder 970 57 097
Skogbrukssjef 415 29 118
Landbruksveileder 72 51 55 00 468 58 142
Enhetsleder landbruk 924 05 997
414 00 412
Landbruksrådgiver 72 51 55 01 909 86 815
416 09 801
Spesialrådgiver landbruk 915 51 524

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter) 55 55 33 33
NAV kontoret har midlertidig dørene stengt men du kan nå oss på NAV.no/ditt NAV

NAV kontoret har midlertidig dørene stengt men du kan nå oss på NAV.no/ditt NAV 

Dersom vi ikke kan hjelp deg pr. telefon får du en avtale med oss. Vi ønsker å begrense fysiske møter i stor grad for å unngår smitte i den situasjonen vi nå er i.

Enhetsleder NAV

Næring, arbeid og kultur

Ansatte i avdelingen Næring, arbeid og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik

Næring, arbeid og kultur - Havbruk

Ansatte i avdelingen Havbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder havbruk 908 15 578

Næring, arbeid og kultur - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 415 52 116

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning 934 50 296 915 94 261
Annie Magdele Presthus  Johansen

Oppvekst og utdanning - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver barnehage 414 54 765 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 22 872
468 23 623
468 04 518
919 11 793
414 01 345
468 31 657
Enhetsleder Bekkfaret barnehage 916 35 302 916 35 302
Spesialpedagog 957 93 801

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Borgen barnehage

Ansatte i avdelingen Borgen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 57 084
906 53 995
907 56 679
906 69 144
Tiltaksleder 72 51 43 52
Enhetsleder Borgen barnehage 72 52 10 50 911 03 167

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Futura barnehage

Ansatte i avdelingen Futura barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 31 268
971 12 192
907 70 397
Enhetsleder Futura barnehage 480 21 437
Tiltaksleder 72 51 43 52

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Lyngrabben barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngrabben barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 62 051
918 29 091
918 20 451
918 26 163
Enhetsleder Lyngrabben barnehage 452 18 512 452 18 512

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 80 920
468 23 806
941 69 789
917 03 079
974 01 375
Enhetsleder Solkysten barnehage avd. Vallersund og avd. Lysøysund 959 25 826 959 25 826

Oppvekst og utdanning - Fagstab oppvekst

Ansatte i avdelingen Fagstab oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138
Rådgiver barnehage 414 54 765 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Kvalifisering

Ansatte i avdelingen Kvalifisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kvalifiseringsenheten 481 10 194 481 10 194

Oppvekst og utdanning - SFO - skolefritidsordningen

Ansatte i avdelingen SFO - skolefritidsordningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 403 11 140 403 11 140
Leder SFO 477 94 067 477 94 067
Leder SFO 72 52 07 75 482 54 274
Leder SFO 477 94 068 969 44 121

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 67 329 488 67 329
Varaordfører 906 46 619 906 46 619

Organisasjon og utvikling

Ansatte i avdelingen Organisasjon og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350 918 36 350

Organisasjon og utvikling - Dokumentforvaltningen

Ansatte i avdelingen Dokumentforvaltningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver/konsulent 970 23 226 970 23 226
Enhetsleder Dokumentforvaltningen 928 56 648 928 56 648
rådgiver/konsulent 481 82 905
rådgiver/konsulent 994 11 540 994 11 540
rådgiver/konsulent 988 58 385 988 58 385
rådgiver/konsulent 991 08 405 991 08 405
rådgiver/konsulent 970 93 051 970 93 051
rådgiver/konsulent 951 45 533 951 45 533

Organisasjon og utvikling - Kommunikasjon / IKT

Ansatte i avdelingen Kommunikasjon / IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 913 65 928 913 65 928
Konsulent 72 51 40 00 414 86 659
IKT-rådgiver, Personvernombud 416 22 779
Enhetsleder kommunikasjon 913 20 798 913 20 798
Kontormedarbeider 911 68 667 911 68 667
IKT-rådgiver 480 07 082 480 07 082

Organisasjon og utvikling - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 920 40 347
Enhetsleder personal 924 09 608 924 09 608
Personalrådgiver 970 90 004 970 90 004

Politisk sekretariat / Valg

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat / Valg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Valgansvarlig 928 56 648 928 56 648
Stedfortreder valg 911 74 669

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk Psykologisk rådgiver 911 74 325 911 74 325
Sekretær 907 12 357 907 12 357
Leder PPT 907 23 758 907 23 758
Pedagogisk psykologisk rådgiver for videregående opplæring 928 07 038 928 07 038
Konsulent 907 98 759 922 53 724
Pedagogisk psykologisk rådgiver 962 37 701 962 37 701
Pedagogisk psykologisk rådgiver for videregående opplæring 952 35 969 952 35 969
Spesialpedagog 911 09 834 911 09 834
Spesialpedagog 959 41 160 959 41 160
Pedagogisk Psykologisk rådgiver 908 43 801 908 43 801
Spesialpedagog 481 82 882 481 82 882
Pedagogisk Psykologisk rådgiver/Logoped 900 29 059 900 29 059

RORET KF

Ansatte i avdelingen RORET KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 10
Fagleder natur 471 70 454
Daglig leder Roret KF 930 40 017
Salg / servering og utleie av rom 72 51 55 10 950 67 207
Leder arrangement - booking 951 15 611
Fagleder historie 402 83 580
Teknisk leder 971 76 965
Gallerier / Museum 72 51 55 10 995 01 528
Bibliotek-/kinosjef 977 53 254
Enhetsleder Ørland kulturskole 911 03 162

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 412 00 381
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 19 501
Enhetsleder eiendom 932 22 031

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 952 25 653
Driftsmedarbeider 911 03 183
Leder 905 82 937
Driftsmedarbeider 947 85 039
Avdelingsingeniør 992 26 725
Driftsoperatør 907 40 232
Fagarbeider 905 47 443

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kart- og oppmålingsingeniør 994 43 710
Kart- og oppmålingsingeniør 468 34 451
Rådgiver miljø / klima
Arealplanlegger
Plan- og byggesaksbehandler 415 11 668
Byggesaksbehandler 468 51 727
Byggesaksbehandler 969 42 603
Enhetsleder plan og forvaltning 902 52 406
Byggesaksbehandler 905 65 484
Plan- og byggesaksbehandler 909 74 380
Byggesaksbehandler 902 79 610

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Vannforsyning

Ansatte i avdelingen Vannforsyning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsleder 901 36 370
Arbeidsleder 911 03 182
Enhetsleder vannforsyning - Drift og vedlikehold 915 30 337
Arbeidsleder 952 31 960
Arbeidsleder 900 68 782
Driftsoperatør 995 33 028
Enhetsleder vannforsyning - Forvaltning og strategi 922 60 285
Driftsoperatør 979 40 716

Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138

Skoler - Botngård barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Botngård barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 96 50
Inspektør 911 29 349
Inspektør barnetrinn 905 89 200 905 89 200
Rådgiver 901 46 425 901 46 425
Leder SFO 403 11 140 403 11 140
Enhetsleder ungdomsskole 996 13 102
Enhetsleder Botngård barneskole 932 29 732

Skoler - Brekstad barneskole

Ansatte i avdelingen Brekstad barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 43 20
Tiltaksteamleder 975 96 523
Enhetsleder Brekstad barneskole 901 29 102
Leder SFO 477 94 067 477 94 067

Skoler - Opphaug barneskole

Ansatte i avdelingen Opphaug barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Opphaug skole 997 48 621 997 48 621
72 51 43 03
Leder SFO 477 94 068 969 44 121
Tiltaksteamleder 416 97 574
Teamleder 5. - 7. trinn 952 44 443

Skoler - Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Vallersund oppvekstsenter 915 97 802 915 97 802
Leder SFO 72 52 07 75 482 54 274

Skoler - Ørland ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Ørland ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 51
Teamleder 8. trinn 995 51 678
Tiltaksteamleder 412 15 521
NK 402 34 980
Rådgiver og teamleder 10. trinn 994 55 332
Teamleder 9. trinn 907 95 200
Rektor Ørland ungdomsskole 905 82 906 905 82 906

Sykehjem og heldøgns omsorg

Ansatte i avdelingen Sykehjem og heldøgns omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg 958 15 956

Sykehjem og heldøgns omsorg - Korttidsavdeling Blå Brekstad

Ansatte i avdelingen Korttidsavdeling Blå Brekstad
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
458 71 982
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg 958 15 956
Avdelingsleder 458 71 982
Avdelingsleder 458 71 982

Sykehjem og heldøgns omsorg - Langtidsavdeling Bjugn

Ansatte i avdelingen Langtidsavdeling Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 47 344
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg 958 15 956
Konsulent 468 01 638
Avdelingsleder 901 47 344
Avdelingsleder 958 77 040

Sykehjem og heldøgns omsorg - Langtidsavdeling Brekstad

Ansatte i avdelingen Langtidsavdeling Brekstad
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
474 55 313
Enhetsleder Sykehjem og heldøgns omsorg 958 15 956
Avdelingsleder 474 55 313

Sykehjem og heldøgns omsorg - Vaskeri

Ansatte i avdelingen Vaskeri
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 94 42
969 42 690

Økonomi og finans

Ansatte i avdelingen Økonomi og finans
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Prosjektoppfølger 969 48 084
Controller 950 40 848
Innkjøpsleder 971 95 597