Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 72 51 40 00
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Geir Aune
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Thomas  Engen
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for helse og familie 916 44 108
Marit Knutshaug Ervik
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen
Kommunedirektør 917 60 241
Emil Raaen
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350
Arild Risvik

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helligdag 02800
417 02 460

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator voksne 959 25 802
Avdelingsleder 992 46 407
Familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge 477 94 055

Folkehelse og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og leder Ørland frivilligsentral 916 92 869
Fritidsleder 481 87 869

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 970 39 246
Leder 414 00 389
Rådgiver 481 82 940
Økonomirådgiver 926 08 003
Økonomikonsulent 481 97 498
Sekretær 910 03 437
Førstekonsulent 908 97 716
Førstekonsulent 468 32 849
Førstekonsulent 468 04 523

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 481 86 306
Fysioterapeut barn, unge og voksne 477 94 052
Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten 902 89 116
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 969 42 606
Hjelpemiddeltekniker 993 79 769
Fysioterapeut voksne og hverdagsrehabilitering 481 58 072
Sykepleier
Hjelpepleier
Fysioterapeut voksne/FDMS 469 08 295
Fysioterapeut 969 42 606
Fysioterapeut voksne 476 02 250
Hørselskontakt 480 64 878
Hjelpemiddeltekniker 948 13 776
Ergoterapeut 915 66 549
Fysioterapeut barn og unge 469 30 406

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og familie 916 44 108

Helse og familie - Familiehelse

Ansatte i avdelingen Familiehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Enhetsleder Familiehelse 970 84 446

Helse og familie - Familiehelse - Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739

Helse og familie - Familiehelse - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 940 11 324

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste

Ansatte i avdelingen Ørland Legetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Besøksadresse Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

116117

Nasjonalt telefonnummer som mottas ved nærmeste legevakt der du ringer fra

Telefontid tirsdag - fredag kl. 10-12. Mandag stengt. Spørsmål angående egen helse må rettes til fastlege. 911 42 648
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

113
72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Bjugn legekontor

Ansatte i avdelingen Bjugn legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Besøksadresse Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

Lege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Fastlege (permisjon) 72 51 99 00
Vikarlege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Avdelingsleder 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Ørland legesenter

Ansatte i avdelingen Ørland legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

Fastlege (i permisjon) 72 51 41 00
Avdelingsleder 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Turnuslege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Vikarlege for dr. Bjørland 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon - Forvaltning / koordinerende enhet

Ansatte i avdelingen Forvaltning / koordinerende enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 951 60 257
Avdelingsleder sone Bjugn 922 62 170
959 26 520
917 33 433
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien Bjugn 922 62 170
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator 920 35 559
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 926 38 810
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Avlastningsbolig for barn og unge

Ansatte i avdelingen Avlastningsbolig for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Dagaktivitetstilbud

Ansatte i avdelingen Dagaktivitetstilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Bergs vei 10, 7160 Bjugn 72 52 04 05
916 84 893

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Soltunet 482 85 552
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Kontaktinformasjon for timebestilling 72 51 97 80
Jordmor 940 11 616
Helsesykepleier 482 08 142
Helsesykepleier 468 02 752
Helsesykepleier 902 45 832
Helsesykepleier 911 04 798
Helsesykepleier 917 24 178
Jordmor 940 11 617
Helsesykepleier 908 47 089
Helsesykepleier 916 86 183
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739
Helsesykepleier 916 93 287

Kirkekontor

Ansatte i avdelingen Kirkekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 60

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Ørland kulturskole 911 03 162

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder 970 57 097
Skogbrukssjef 415 29 118
Landbruksveileder 72 51 55 00 468 58 142
Enhetsleder landbruk 924 05 997
414 00 412
Landbruksrådgiver 72 51 55 01 909 86 815
416 09 801
Spesialrådgiver landbruk 915 51 524

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter) 55 55 33 33
Enhetsleder NAV

Næring, arbeid og kultur

Ansatte i avdelingen Næring, arbeid og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik

Næring, arbeid og kultur - Havbruk

Ansatte i avdelingen Havbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder havbruk 908 15 578

Næring, arbeid og kultur - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eiendomsutvikler 952 27 013
Enhetsleder 415 52 116

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning 934 50 296 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen

Oppvekst og utdanning - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert enhetsleder Borgen barnehage 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 22 872
468 23 623
468 04 518
919 11 793
414 01 345
468 31 657
Barne– og ungdomsarbeider
Teamleder 920 83 824
Barne– og ungdomsarbeider 900 41 660
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 481 43 078
Teamleder 986 47 783
Barnehagelærer 915 87 200
Enhetsleder Bekkfaret barnehage 916 35 302
Pedagogisk leder 948 04 911
Assistent
Barnehagelærer 907 71 265
Assistent
Barnehagelærer 975 74 705
Assistent 908 14 583
Pedagogisk leder 952 24 346
Barnehagelærer 415 94 663
Pedagogisk leder 915 98 373
Barne- og ungdomsarbeider
Teamleder 417 64 740
Kjøkkenansvarlig 915 26 447
Renholder - Bekkfaret barnehage 950 87 051
Barne- og ungdomsarbeider 915 34 283
Assistent 913 67 758
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 908 00 206
Pedagogisk leder
Fagarbeider 915 76 279
Barnehagelærer 915 88 442
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider 915 71 653
Tiltaksleder 957 93 801
Pedagogisk leder 901 88 926
Assistent
Pedagogisk leder

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Borgen barnehage

Ansatte i avdelingen Borgen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 57 084
906 53 995
907 56 679
906 69 144
Pedagogisk leder 416 85 177
Pedagog
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Renholder 979 53 741
Pedagogisk leder 916 98 539
Pedagog
Tiltaksleder / prosjektleder for BTI 920 15 072
Fagarbeider
Fagarbeider 951 21 080
Konstituert enhetsleder Borgen barnehage 414 54 495
Assistent 480 05 082
Assistent
Fagarbeider
Pedagog
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 907 87 790
Teamleder 901 99 166
Fagarbeider

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Futura barnehage

Ansatte i avdelingen Futura barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 31 268
971 12 192
907 70 397
Enhetsleder Futura barnehage 480 21 437
Fagarbeider
Barnehagelærer
Ped. leder
Fagarbeider
Ped.leder
Fagarbeider
Fagarbeider
Renholder - Futura barnehage 957 31 445
Renholder - Futura barnehage 915 55 172
Lærling
Ped.leder 947 92 582
Teamleder 1.etg 976 89 145
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Ped.leder
Ped.leder
Teamleder 2.etg 455 19 803
Tiltaksleder / prosjektleder for BTI 920 15 072
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Teamleder småbarn 920 27 709
Assistent
Ped.leder
Ped.leder 901 79 787
Ped.leder
Ped.leder
Ped.leder 469 43 040
Ped.leder
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Ped.leder

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Kosmos barnehage

Ansatte i avdelingen Kosmos barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
918 20 451
918 26 163
907 62 051
918 29 091
Barne- og ungdomsarbeider 938 08 972
Assistent 959 88 977
Pedagogisk leder 915 61 398
Barne- og ungdomsarbeider 922 17 409
Barne- og ungdomsarbeider 476 38 249
Tiltaksleder 476 69 781
Assistent 994 24 080
Assistent 477 56 184
Barnehagelærer 980 20 371
Teamleder 416 63 010
Assistent 464 46 131
Pedagogisk leder 405 51 895
Lærling 479 06 702
Renholder - Lyngrabben barnehage
Enhetsleder Kosmos barnehage 452 18 512
Assistent 947 88 788
Teamleder 906 07 616
Pedagogisk leder 477 11 595
Barne- og ungdomsarbeider 906 98 996
Pedagogisk leder 988 09 468

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 80 920
468 23 806
941 69 789
917 03 079
974 01 375
Pedagogisk leder 915 77 841
Barne- og ungdomsarbeider 476 54 611
Pedagogisk leder 959 69 527
Tiltaksleder 902 80 253
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 454 89 232
Teamleder 476 85 324
Pedagogisk leder 476 25 696
Barne- og ungdomsarbeider 902 03 842
Teamleder 469 04 901
Enhetsleder Solkysten barnehage avd. Vallersund og avd. Lysøysund 959 25 826
Barne- og ungdomsarbeider 480 40 710
Pedagogisk leder 480 92 508
Pedagogisk leder 926 47 270

Oppvekst og utdanning - Fagstab oppvekst

Ansatte i avdelingen Fagstab oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138
Konstituert enhetsleder Borgen barnehage 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Kvalifisering

Ansatte i avdelingen Kvalifisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kvalifiseringsenheten 481 10 194

Oppvekst og utdanning - SFO - skolefritidsordningen

Ansatte i avdelingen SFO - skolefritidsordningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
477 94 067
Leder SFO 971 99 161
Leder SFO 72 52 07 75 482 54 274
Leder SFO 970 23 199

Oppvekst og utdanning - Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138

Oppvekst og utdanning - Skoler - Botngård barneskole

Ansatte i avdelingen Botngård barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 96 50
Pedagog 996 07 467
Vaktmester 994 24 579
Pedagog 415 61 587
Pedagog 934 08 341
Teamleder 5.-7. trinn / IKT 905 89 200
Elisabeth Almaas  Dueskar
Pedagog 452 38 195
Fagarbeider 957 56 747
Pedagog 975 85 191
Fagarbeider 400 65 913
Pedagog 920 29 830
Pedagog
Pedagog 957 99 751
Pedagog
Fagarbeider 941 34 439
Pedagog 916 17 332
Fagarbeider 476 54 828
Fagarbeider / IKT 481 09 393
Pedagog
Pedagog 901 79 596
Vaktmester 930 46 264
Pedagog 908 29 472
Pedagog 476 36 877
Pedagog
Pedagog 480 89 726
Pedagog 920 55 969
Renholder
Fagarbeider 902 05 689
Fagarbeider 902 53 271
Pedagog 406 02 528
Fagarbeider 902 54 065
Fagarbeider
Pedagog 480 07 220
Pedagog 909 27 499
Pedagog 901 11 157
Fagarbeider
Teamleder 1.-4. trinn / Leder SFO 971 99 161
Mari Wahl  Ottesen
Renholder 905 14 395
Pedagog
Renholder 480 56 507
Pedagog 957 62 805
Pedagog
Pedagog 902 36 142
403 11 140
Leder SFO 971 99 161
Pedagog
Pedagog 476 88 669
Fagarbeider
Sommer Tone Fagarbeider tonesom94@gmail.com  
Fagarbeider
Stallvik Lill Siren Fagarbeider lillsiren95@gmail.com  
Pedagog
Fagarbeider 970 38 565
Fagarbeider 902 45 276
Pedagog 451 13 438
Fagarbeider 450 14 478
Pedagog 924 66 726
Pedagog 905 74 972
Enhetsleder / rektor Botngård barneskole 932 29 732
Ole-Gunnar Utstrand
Pedagog
Pedagog

Oppvekst og utdanning - Skoler - Botngård ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Botngård ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 950 28 084
Tiltaksleder 911 29 349
Monika Aune
Renholder - Botngård ungdomsskole 907 15 481
Pedagog 951 38 874
Teamleder 10.trinn 402 40 467
Hege  Eriksen
Fagarbeider 482 63 633
Pedagog 915 69 115
Fagarbeider 413 56 661
IKT-ansvarlig 481 09 393
Teamleder 9.trinn 991 14 232

 

 

Tine Marie Helgesen
Pedagog 993 26 024
Pedagog 419 29 597
Pedagog 936 68 249
Pedagog 992 34 136
Pedagog 454 43 405
Pedagog 481 03 166
Pedagog 406 05 895
Rådgiver 906 46 440
Ann Kristin Mandal Jøssund
Teamleder 8.trinn 995 78 576
Roar Olden
Fagarbeider 481 91 631
Pedagog 952 03 982
Pedagog 913 79 368
Fagarbeider 905 96 960
Enhetsleder ungdomsskole/Rektor 996 13 102
Tor-Eirik Solli
Fagarbeider 920 56 387
Pedagog 934 19 966
Pedagog 481 82 906
Pedagog 924 87 661
Pedagog 922 91 009
Pedagog 958 04 223
Renholder - Botngård ungdomsskole 908 59 739
Pedagog 959 93 097
Pedagog 415 66 165

Oppvekst og utdanning - Skoler - Brekstad barneskole

Ansatte i avdelingen Brekstad barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ekspedisjon 72 51 43 20
Teamleder 5. - 7. trinn 476 42 025
Tiltaksleder 975 96 523
Enhetsleder Brekstad barneskole 901 29 102
477 94 067
Teamleder 1. - 4. trinn / leder SFO 958 82 442

Oppvekst og utdanning - Skoler - Opphaug skole

Ansatte i avdelingen Opphaug skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 958 40 305
Pedagog 913 65 924
Fagarbeider 938 28 601
Renholder 906 61 980
Fagarbeider 943 70 623
Pedagog 473 03 372
Pedagog 915 49 069
Pedagog 976 44 941
Fagarbeider 905 82 922
Enhetsleder/Rektor Opphaug skole 997 48 621
Assistent 977 01 153
Fagarbeider 928 32 257
Pedagog 986 33 382
Fagarbeider 957 08 899
Pedagog 977 33 205
Pedagog 456 36 866
Pedagog 478 11 350
Renholder 977 07 440
Pedagog 414 00 405
Pedagog 906 99 490
Pedagog 416 56 444
Pedagog 452 41 630
Pedagog 922 66 698
Tiltaksleder 416 97 574
72 51 43 00
Teamleder 5. - 7. trinn 952 44 443
Pedagog 922 66 577
Leder SFO, Teamleder 1. - 4. trinn 477 94 068 970 23 199
Lærling 481 53 161
Pedagog 900 31 679