Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 72 51 40 00
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Geir Aune
Kst. kommunalsjef for helse og familie 958 15 956
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Thomas  Engen
Kst. kommunedirektør 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350
Arild Risvik

Barnehager - Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 22 872
468 23 623
468 04 518
919 11 793
414 01 345
468 31 657
Barne– og ungdomsarbeider
Teamleder 920 83 824
Barne– og ungdomsarbeider 900 41 660
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 481 43 078
Teamleder 986 47 783
Barnehagelærer 915 87 200
Enhetsleder Bekkfaret barnehage 916 35 302
Pedagog 948 04 911
Barnehagelærer 907 71 265
Assistent
Barnehagelærer 975 74 705
Pedagogisk leder 908 14 583
Pedagogisk leder 952 24 346
Barnehagelærer 415 94 663
Pedagogisk leder 915 98 373
Barne- og ungdomsarbeider
Teamleder 417 64 740
Renholder - Bekkfaret barnehage 950 87 051
Barne- og ungdomsarbeider 915 34 283
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 908 00 206
Fagarbeider 915 76 279
Merkantil 915 88 442
Barne- og ungdomsarbeider 915 71 653
Tiltaksleder 957 93 801
Pedagogisk leder 901 88 926
Kjøkkenansvarlig 480 56 480
Pedagogisk leder

Barnehager - Borgen barnehage

Ansatte i avdelingen Borgen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 57 084
906 53 995
907 56 679
906 69 144
72 52 10 50
Vikar
Pedagogisk leder 416 85 177
Vikar
Fagarbeider 413 24 523
Fagarbeider
Renholder 979 53 741
Pedagogisk leder 916 98 539
Pedagogisk leder 412 66 772
Fagarbeider 951 21 080
Enhetsleder Borgen barnehage 414 54 765
Assistent 480 05 082
Assistent 412 44 981
Fagarbeider 971 40 860
Barnehagelærer 979 63 745
Teamleder 921 14 611
Pedagogisk leder 907 87 790
Teamleder 901 99 166
Fagarbeider 902 53 604

Barnehager - Futura barnehage

Ansatte i avdelingen Futura barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 31 268
971 12 192
907 70 397
Enhetsleder Futura barnehage 480 21 437
Fagarbeider 979 55 077
Barnehagelærer 993 76 226
Ped. leder 403 25 776
Fagarbeider 416 59 476
Ped.leder 977 45 171
Fagarbeider
Renholder - Futura barnehage 957 31 445
Renholder - Futura barnehage 915 55 172
Teamleder 1.etg 976 89 145
Assistent 950 45 008
Fagarbeider 461 53 633
Fagarbeider 414 54 743
Fagarbeider 476 48 407
Ped.leder 466 69 161
Ped.leder 415 23 266
Assistent 923 41 231
Fagarbeider 905 85 663
Fagarbeider 992 45 417
Fagarbeider 953 65 565
Ped.leder 954 03 949
Teamleder småbarn 920 27 709
Assistent 913 63 653
Ped.leder 901 79 787
Ped.leder 988 91 586
Ped.leder 481 13 820
Teamleder 2.etg 455 19 803
Ped.leder 928 88 654
Ped.leder 981 03 991
Ped.leder 469 43 040
Ped.leder 908 38 010
Fagarbeider 908 81 216
Fagarbeider 413 54 849
Fagarbeider 958 70 791
Ped.leder 404 86 474

Barnehager - Kosmos barnehage

Ansatte i avdelingen Kosmos barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 43 814
918 20 451
918 26 163
468 42 264
907 62 051
918 29 091
911 12 450
Barne- og ungdomsarbeider 938 08 972
Assistent 959 88 977
Pedagogisk leder 915 61 398
Barne- og ungdomsarbeider 922 17 409
Barne- og ungdomsarbeider 476 38 249
Barnehagelærer 975 00 582
Assistent 994 24 080
Assistent 477 56 184
Barnehagelærer 980 20 371
Teamleder 416 63 010
Assistent 464 46 131
Pedagogisk leder 405 51 895
Pedagogisk leder 924 71 616
Tiltaksleder 402 45 876
Lærling 479 06 702
Renholder - Lyngrabben barnehage
Enhetsleder Kosmos barnehage 452 18 512
Assistent 947 88 788
Teamleder 906 07 616
Pedagogisk leder 477 11 595
Barne- og ungdomsarbeider 906 98 996
Pedagogisk leder 988 09 468

Barnehager - Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 80 920
468 23 806
941 69 789
917 03 079
974 01 375
Barnehagelærer 942 08 117
Lærling 476 74 837
Renholder (Lysøysund) 907 15 481
Barne- og ungdomsarbeider 970 42 366
Pedagogisk leder 959 69 527
Assistent 450 79 954
Assistent 953 66 996
Pedagogisk leder 454 89 232
Teamleder 482 43 515
Barne- og ungdomsarbeider 476 74 798
Assistent 478 97 974
Pedagogisk leder 934 29 282
Barne- og ungdomsarbeider 402 31 192
Teamleder og Tiltaksleder 469 04 901
Enhetsleder Solkysten barnehage avd. Vallersund og avd. Lysøysund 959 25 826
Barne- og ungdomsarbeider 482 44 488
Pedagogisk leder 926 47 270

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helligdag 02800
417 02 460

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator voksne 959 25 802
Avdelingsleder 992 46 407
Familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge 477 94 055

Familiehelse

Ansatte i avdelingen Familiehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
947 88 545
Enhetsleder Familiehelse 970 84 446
911 42 648
902 44 035

Familiehelse - Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739

Familiehelse - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 940 11 324

Familiehelse - Ørland Legetjeneste

Ansatte i avdelingen Ørland Legetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Besøksadresse Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

116117

Nasjonalt telefonnummer som mottas ved nærmeste legevakt der du ringer fra

Telefontid tirsdag - torsdag kl. 10-12. Mandag og fredag stengt. 911 42 648
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

113
72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Bjugn legekontor

Ansatte i avdelingen Bjugn legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Besøksadresse Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

Lege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Turnuslege i perioden 01.06.21 - 28.02.22 72 51 99 00
Turnuslege i perioden 01.09.21 - 28.02.22 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Avdelingsleder 72 51 99 00
Fastlege (permisjon 01.09.21 - 30.11.21) 72 51 99 00

Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Ørland legesenter

Ansatte i avdelingen Ørland legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

Turnuslege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Avdelingsleder 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00

Flyfag

Ansatte i avdelingen Flyfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Næring 415 52 116

Folkehelse og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og leder Ørland frivilligsentral 916 92 869
Fritidsleder 481 87 869

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 970 39 246
Leder 414 00 389
Rådgiver 481 82 940
Økonomirådgiver 926 08 003
Økonomikonsulent 481 97 498
Sekretær 910 03 437
Førstekonsulent 908 97 716
Førstekonsulent 468 32 849
Førstekonsulent 468 04 523

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 481 86 306
Fysioterapeut barn, unge og voksne 477 94 052
Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten 902 89 116
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 969 42 606
Hjelpemiddeltekniker 993 79 769
Fysioterapeut voksne og hverdagsrehabilitering 481 58 072
Sykepleier
Hjelpepleier
Fysioterapeut voksne/FDMS (Permisjon til november 2022) 469 08 295
Fysioterapeut 969 42 606
Fysioterapeut voksne 476 02 250
Hørselskontakt 480 64 878
Hjelpemiddeltekniker 948 13 776
Ergoterapeut 915 66 549
Fysioterapeut barn og unge 469 30 406

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon - Forvaltning / koordinerende enhet

Ansatte i avdelingen Forvaltning / koordinerende enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 951 60 257
Avdelingsleder sone Bjugn 922 62 170
959 26 520
917 33 433
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien Bjugn 922 62 170
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator 920 35 559
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 926 38 810

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Avlastningsbolig for barn og unge

Ansatte i avdelingen Avlastningsbolig for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 974 30 669

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Dagaktivitetstilbud

Ansatte i avdelingen Dagaktivitetstilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Bergs vei 10, 7160 Bjugn 72 52 04 05
Fagarbeider
Avdelingsleder Stranda Aktivitetssenter 917 88 179
Aktivitør
Vernepleier 952 08 114
Vernepleier og verneombud 916 84 893
Helsefagarbeider 412 36 583
Hjelpepleier
Miljøterapeut

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Soltunet 482 85 552
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Jordmor 940 11 616
Helsesykepleier 482 08 142
Helsesykepleier 468 02 752
Helsesykepleier 902 45 832
Helsesykepleier 911 04 798
Helsesykepleier 917 24 178
Jordmor 940 11 617
Helsesykepleier 480 02 069
Helsesykepleier 908 47 089
Helsesykepleier 916 86 183
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739
Helsesykepleier

Hjelpemiddeltekniker

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddeltekniker
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddeltekniker 993 79 769
Hjelpemiddeltekniker 948 13 776

Kirkekontor

Ansatte i avdelingen Kirkekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 60

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolelærer fløyte/messinginstrumenter 909 65 229
Kulturskolelærer gitar/bass/mulyd/band 957 07 728
Kulturskolelærer visuelle kunstfag/inspektør 952 56 264
Kulturskolelærer korps 419 29 597
Kulturskolelærer korps 982 82 378
Kulturskolelærer piano/band 466 62 366
Kulturskolelærer dans
Kulturskolelærer sang/korps 977 62 541
Kulturskolelærer slagverk/band/film-videoproduksjon 476 43 323
Kulturskolelærer dans/treningsaktiviteter/inspektør 413 79 314
Kulturskolelærer gitar/bass/band 412 15 176
Kulturskolelærer sang/kor/piano 930 06 455
Kulturskolelærer isdans 478 82 606
Enhetsleder gallerier/museum 995 01 528
Enhetsleder Ørland kulturskole/Rektor 911 03 162
Kulturskolelærer messinginstrumenter/korps 950 62 111

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgiver 970 57 097
Skogbrukssjef 415 29 118
Landbruksrådgiver 468 58 142
Enhetsleder 924 05 997
Landbruksrådgiver 909 86 815
Landbruksrådgiver 416 09 801
Spesialrådgiver landbruk 915 51 524

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter) 55 55 33 33
Enhetsleder NAV

Næring, arbeid og kultur - Havbruk

Ansatte i avdelingen Havbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder havbruk 908 15 578

Næring, arbeid og kultur - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lufthavnsjef 911 76 841
Eiendomsutvikler 952 27 013
Enhetsleder 415 52 116

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning 934 50 296 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen

Oppvekst og utdanning - Fagstab oppvekst

Ansatte i avdelingen Fagstab oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Merkantil Oppvekst 915 88 442
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138
Rådgiver barnehage 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Kvalifisering

Ansatte i avdelingen Kvalifisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 918 20 731
Renholder 901 82 389
Lærer 901 90 539
Bo- og miljøarbeider 907 04 215
Teamleder 475 06 423
Lærer 928 63 141
Lærer 920 16 833
Bo- og miljøarbeider 969 49 414
Spes.ped
Lærer 901 42 304
Programrådgiver 907 13 639
Lærer
Lærer 478 05 724
Spes.ped/miljøarbeider 970 67 268
Enhetsleder kvalifiseringsenheten 918 18 917

Oppvekst og utdanning - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 911 74 325
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 928 07 038
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 936 34 620
Konsulent 907 98 759 922 53 724
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 988 23 382
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 920 15 072
Pedagogisk-psykologisk rådgiver / logoped 971 04 033
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 952 35 969
Spesialpedagog 911 09 834
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 959 41 160
Leder PPT 934 51 853
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 908 43 801
Spesialpedagog 481 82 882

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 67 329 488 67 329
Tom Myrvold
Varaordfører 906 46 619 906 46 619

Organisasjon og utvikling

Ansatte i avdelingen Organisasjon og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350 918 36 350

Organisasjon og utvikling - Dokumentforvaltningen

Ansatte i avdelingen Dokumentforvaltningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/konsulent 970 23 226
Konsulent 913 65 928
Konsulent 911 68 667
Enhetsleder Dokumentforvaltningen 928 56 648
Konsulent
Konsulent 72 51 40 00 414 86 659
Rådgiver/konsulent 994 11 540
Rådgiver/konsulent 988 58 385
Rådgiver/konsulent 991 08 405
Rådgiver/konsulent 970 93 051

 

Solveig Melum
Rådgiver/konsulent 911 74 669
Kontormedarbeider

Organisasjon og utvikling - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver, Personvernombud 416 22 779
IKT rådgiver 948 88 330
IKT-rådgiver 480 07 082

Organisasjon og utvikling - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 920 40 347
Personalrådgiver 924 09 608 924 09 608
Personalrådgiver 970 90 004 970 90 004

Politisk sekretariat / Valg

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat / Valg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Valgansvarlig 928 56 648 928 56 648
Rådgiver/konsulent 994 11 540
Stedfortreder valg 911 74 669

RORET KF

Ansatte i avdelingen RORET KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 10
Enhetsleder stab 926 02 549
Fagleder natur 471 70 454
Daglig leder Roret KF 930 40 017
Salg / servering og utleie av rom 72 51 55 10 950 67 207
Leder arrangement - booking 951 15 611
Enhetsleder idrett (perm. til 1. april -22) 488 98 723
Fagleder historie 402 83 580
Teknisk leder 971 76 965
Enhetsleder gallerier / Museum 72 51 55 10 995 01 528
Bibliotek-/kinosjef 977 53 254
Enhetsleder Ørland kulturskole/Rektor 911 03 162

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 412 00 381
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Konsulent 469 11 062

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 19 501
Saksbehandler eiendomsutvikling 901 61 812
Fagleder eiendom 477 58 815 980 63 422
Enhetsleder eiendomsutvikling 415 84 109
Avdelingsleder eiendom 951 39 503
Saksbehandler eiendomsutvikling 977 14 331
Enhetsleder eiendom 932 22 031

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 952 25 653
Fagarbeider 480 37 782
Fagarbeider 958 08 902
Driftsoperatør 911 03 183
Driftsoperatør 947 85 039
Avdelingsingeniør 992 26 725
Fagleder 907 40 232
Fagleder 905 47 443

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kart- og oppmålingsingeniør 994 43 710
Kart- og oppmålingsingeniør 468 34 451
Plan- og byggesaksbehandler 415 11 668
Byggesaksbehandler 468 51 727
Byggesaksbehandler 969 42 603
Rådgiver miljø og klima 918 26 463
Enhetsleder plan og forvaltning 902 52 406
Samfunns- og arealplanlegger 472 36 250
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Byggesaksbehandler 905 65 484
Plan- og byggesaksbehandler 909 74 380
Byggesaksbehandler 902 79 610

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester - Vannforsyning

Ansatte i avdelingen Vannforsyning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsleder kart / oppmåling 901 36 370
Ketil Aune
Driftsoperatør 911 03 182
Arve Døsvik
Avdelingsingeniør vannforsyning 915 30 337
Per Bjørn Eggen
Fagleder vannforsyning 952 31 960
Bjørn Hårstad
Driftsoperatør 995 29 223
Dan Leth-Jøssing
Driftsoperatør 995 33 028
Stian  Nilsen
Avdelingsingeniør vannforsyning 922 60 285
Viggo Olden
Driftsoperatør 918 06 308
Lillian  Skaget
Driftsoperatør 909 51 653
Odd-Bjarne Skaldebø
Driftsoperatør 979 40 716
Sten Sletten
Enhetsleder vannforsyning 930 57 841
Odd-Robert Solvåg

Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138