Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommuneblomst

Engstorkenebb (Geranium pratense) ble valgt som kommuneblomst for Ørland kommune. Vedtak ble fattet i fellesnemda 14.02.2019.

Det er trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening (NBF) som har bedt kommunene om å velge sin egen kommuneblomst. Botanikeren Olav Gjærevoll har utarbeidet forslag til kommuneblomster for alle kommuner i Sør-Trøndelag, og er en oppfølging av arbeidet med å innføre fylkesblomster.

Hensikten med å utnevne kommuneblomster er å fremme interessen for plantelivet i fylket. Planten skal blant annet representere et særtrekk ved kommunen, være lett å identifisere og være velkjent på forhånd.

Følgende kriterier er lagt til grunn ved valg av kommuneblomst:

- planten skal representere et særtrekk ved kommunen
- være lett å identifisere
- være velkjent på forhånd, eller lett å gjøre kjent
- være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer
- ingen art skal brukes av mer enn en kommune i Trøndelag
- fylkesblomstene til Trøndelagsfylkene skal ikke brukes

I Trøndelag finnes noen små forekomster av engstorkenebb spredt  fra Agdenes via Bjugn og Rissa, Byneset og langs fjorden til Steinkjer.
I Ørland er det en særlig god forekomst av arten i Eidsbukta ved Stjørnfjorden. 

Blomsten og bladverket er vakkert, lett kjennelig og egner seg godt til stilisering/symbolbruk. Engstorkenebb likner den mer vanlige skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), men er større og reinere blå med fiolette årer. Det er trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening (NBF) som har bedt kommunene om å velge sin egen kommuneblomst. Botanikeren Olav Gjærevoll har utarbeidet forslag til kommuneblomster for alle kommuner i Sør-Trøndelag, og er en oppfølging av arbeidet med å innføre fylkesblomster.