Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høringer/kunngjøringer

Her vil du finne høringer og kunngjøringer fra Ørland kommune.

Varsel om oppstart - detaljregulering av Austråttskardet - planID 5057202301

Offentlig ettersyn - Mowi ASA søker om etablering av landbasert oppdrett av laks i Gullvika

Høring - forslag til boligsosial plan - høringsfrist 23.03.2023

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring for Bruholmsjordet

Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Holmhaugen - PlanID 5057202201

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Reitan næringspark - planID 5057202108

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Skifte boligområde - planid 5057 50170151

Høring - Forslag til forskrift om skolekretsgrenser i Ørland kommune - høringsfrist 15.09.2022

Kunngjøring av vedtak - Mindre endring av bestemmelser til Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (rev. 2016) for tidligere Ørland kommune

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Bruholmsjordet - planID 5057202107

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Mebostad B15

Høring av søknad om ny 143 kV kraftledning Åfjord - Eide - høringsfrist 03.06.22

Høring - Utbyggingsavtale for Mebostad B15 - offentlig ettersyn

Kunngjøring av fastsatt planprogram – kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner for helse og familie og oppvekst og utdanning

Høring av KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Ørland kommune – høringsfrist 01.08.2021

Kunngjøring av vedtatt planendring for Lysøbakk hyttefelt - planID 16270108

Kunngjøring av vedtatt planendring for Branthaugen boligfelt – PlanID 1621201510

Kunngjøring av vedtatt planendring for Nausthylla hyttefelt - planID 16270065

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Reguleringsplan for Ottersbo deponi og massemottak - PlanID 5057202004

Høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for helse og familie og kommunedelplan for oppvekst og utdanning

Kunngjøring vedtak - kommunal planstrategi 2020 - 2024 

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809 

Kunngjøring: Tildeling av enerett