Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommunedirektør

Kommunedirektør er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Det er kommunedirektørens ansvar at kommunestyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet.

Kommunedirektør skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Kontakt

Marit Knutshaug  Ervik
Marit Knutshaug Ervik
Kommunedirektør
91644108