Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Trenger du noen å snakke med?

MobiltelefonPå grunn av tiltakene knyttet til Korona-viruset er de aller fleste av oss mer isolert enn før, og det er helt naturlig å kjenne på både redsel og ensomhet.

Enkle helsetips i korona-tiden: Slik tar du vare på deg og dine! 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring 116117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Telefonvenn

Hvis du føler deg ensom og bare vil ha litt selskap via en telefonsamtale. Kontakt Frivilligsentralen

Barn, unge og familier

 

 • Fosen barneverntjeneste: Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan andre har det? Meld fra til barneverntjenesten, telefon: 417 02 460 hverdager kl. 09.00-15.00. Utenfor åpningstiden (kveld, natt og helligdager) er det Barnevernvakten i Trondheim som har beredskap for Fosen barneverntjeneste. Direktenr. til barnevernvakten er: 902 87 037. Se https://barnevernvakten.no/ 
 • Alarmtelefonen for barn og unge tlf 116111, se hjemmeside, er en nødtelefon du kan ringe, hvis du for eksempel opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for å bli tvangsgiftet eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Telefonen er nå døgnåpen.
 • Familievernkontoret: Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Se kontaktinfo 
 • Røde kors har en telefon- og chat-tjeneste for barn og unge: https://korspaahalsen.rodekors.no/ Her kan du spørre om hva som helst, og snakke/skrive med en voksen.
 • Foreldresupport: 116 123 (tast 2) er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. www.foreldresupport.no   
 • Mobbing: https://snakkommobbing.no/
 • Informasjon og råd til ungdom, finner du også på www.Ung.no
 • Blåkors har bl.a. en chatte-tjeneste for ungdom Snakkompsyken.no
 • Seksualitet og prevensjon: https://www.sexogsamfunn.no
 • Pårørendelinjen, En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre tlf. 90 90 48 48, https://www.parorendesenteret.no/
 • Barn av rusmisbrukere: https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

 

Psykisk helse og rus

 • Familie og forebygging, psykisk helse og rus har kontortid 09.00 - 15.00. Avdelingsleder Sigrun Klausen telefon 992 46 407, Ungdomslos Gunn-Kari Røhmesmo telefon 414 54 789, Barnelos Merete Nesholen telefon 477 58 599

 

Vold og overgrep

 • (Se barnevern og alarmtelefonen for barn og unge lenger opp på denne siden)
 • Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud. Ta kontakt på telefon 72 48 24 10 eller krisesenteretorkdal@outlook.com  om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.
 • Hjelp til hjelp, landsdekkende og døgnåpen telefon for overgrepsutsatte: 800 57 000: https://www.hjelptilhjelp.no/hjelp-psykisk-helse/belastende-livssituasjon/
 • Landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte: 800 57 000.
 • www.overgrep.no : ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.
 • www.Dinutvei.no : om vold i nære relasjoner

Kirken i Ørland

Har du behov for noen å snakke med så er vi tilgjengelige for samtale på telefon. 

Lokal prest og diakon (hverdager kl. 12.00 - 16.00):
Sokneprest i Bjugn, Ole Thomas Bientie Reiten Tlf: 922 13 061
Diakonarbeider i Bjugn og Ørland Larisa Margrethe Ross Sagranden Tlf: 905 21 235.


Se flere tjenester på www.Psykiskhelse.no