Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Søk om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022.
Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Beløp: Tilgjengelige midler 2023: 225 mill. kroner.
Bevilgning i forslag til statsbudsjett 2023: 664,43 mill. kroner. 439 mill. kroner av bevilgningen er tildelt til flerårige tilskudd i 2022. Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede har fått vedtak om tilskudd i 2023 og har pågående prosjekter.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler, og 2,5 mill. kroner til organisasjonen BUA.

Bufdir tar forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023.

Det er viktig at dere leser informasjonen i nedtrekksmenyen nøye, og setter dere inn i både forskrift og veileder til forskrift (se «Regelverk og dokumenter».) Vi anbefaler spesielt at dere leser kapittel 4 og 5 i veileder. I kapittel 4 i veilederen er det informasjon om de ulike aktivitetstypene dere kan søke om tilskudd til, og i kapittel 5 er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.

Her finner du mer informasjon  Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir