Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Støtte til næringsforeninger og lokale bedrifter - Covid 19

Logo næringsforeninger Kopparn utvikling ØKthumbnail_image006Kopparn utvikling AS har avsatt kr 1.000.000,- til en støtteordning for lokale bedrifter i Ørland kommune, som ikke drar nytte av andre støtteordninger.

Kopparn Utvikling AS, Ørland kommune, Bjugn næringsforening og Ørland næringsforum har samarbeidet med å utarbeide retningslinjer/kriterier for ordningen. Næringsforeningene bistår Kopparn Utvikling AS med forberedende saksbehandling basert på utarbeidede kriterier.

Alle bedrifter behandles likt uansett medlemskap i næringsforening. Kopparn Utvikling AS forestår tildeling av støtte.

Dette er en midlertidig ordninger som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar.

Ordinære utviklingsprosjekt faller ikke inn under denne ordningen, og henvises til andre nasjonale og regionale støtteordninger.

Ordningen skal ikke virke konkurransevridende. 

Hvem kan søke

 • skattepliktig registrerte foretak i Ørland kommune (alle organisasjonsformer som driver næring). 
 • virksomheter som har betydelig dokumentert omsetningsfall som en følge av Corona-epidemien.
 • mindre bedrifter som faller utenfor/ikke kvalifiserer til statlig støtte skal spesielt ivaretas.  

Søkerne må dokumentere faste kostnader som f.eks. husleie, vann og avløp, forsikringer, regnskapstjenester, telefon og internett, medlemskontingent i lokale næringsforeninger og at disse ikke er store nok til å kunne motta statlig støtte.

Hva kan støttes
Det legges vekt på at prosjektene skal styrke næringslivet, sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Ørland kommune.

Ordningen kan dekke 2 timers økonomisk bistand fra regnskapskontor i forbindelse med Covid 19.

Kriterier

 • Støtte gis til tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene.
 • Støtte gis til små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
 • Støtte gis til bedrifter som jobber med å opprettholde driften.
 • Støtte skal ha fokus på tiltak som øker salg og omsetning.
 • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges.
 • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer vektlegges.
 • Kreative tiltak vektlegges.
 • Det gir støtte til 2 timers økonomisk bistand fra regnskapskontor i forbindelse med Covid 19.

Det gis ikke støtte til investeringer i utstyr/driftsmidler.

Saksbehandling:
Rask og løpende saksbehandling. Bedriften sender inn søknad (fyll ut søknadsskjema her og send inn). Du logger på med ID-porten. 

Søknader behandles hver 14. dag, så lenge det står penger på fondet og svar sendes til søker om vedtak. Søker må så bekrefte at bedriften tar imot tildelt tilskudd.

Tilskudd utbetales så snart som mulig etter at søknad er mottatt, behandlet og bekreftelse på at bedriften ta imot tildelt tilskudd er mottatt. 

Det tas forbehold om at ordningen kan justeres hvis det oppstår endringer som man ikke kjenner til i dag, og som kan påvirke ordningen.