Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Samhold i en krevende tid!

Fra kriseledelsens møte på Brekstad torsdag 12. mars 2020.    

Vi har vel alle sett, lest og hørt det? Uoffisielle råd og påstander om koronaviruset som sprer seg på sosiale medier.

Sprer du slike råd? Det bør du slutte med umiddelbart.

På generell basis vet vi at «fake news» ofte blomstrer ved smitteutbrudd. Det kan medføre ubegrunnet og unødvendig redsel i samfunnet. Like ille, det kan være direkte ødeleggende for å begrense smitten. Dukker det opp et «kjerringråd» som fungerer, er vi trygge på at FHI tar det med i sine offisielle råd.

Lytt til ekspertene, stol på dem, og følg anbefalinger. I en pandemi med en ny virussykdom endres premissene hurtig. Ny kunnskap utvikles kontinuerlig, tiltak endres og vil stadig måtte tilpasses skiftende behov og tilgjengelige ressurser.

En debatt hvorvidt aktuelle tiltak er hensiktsmessige, tilstrekkelige eller effektuert til riktig tid utspiller seg i media og i minst i kommentarfeltene. Overdrevent fokus på dette kan undergrave tilliten til eksperter og beslutningstakere, som igjen skaper engstelse i befolkningen. Det er ikke nødvendigvis lett å forstå at tiltak må være lokalt tilpasset. Noe som er effektivt i eksempelvis Polen, kan være lite hensiktsmessig i Ørland.

Ditt og mitt ansvar er å være oppdatert med riktig informasjon fra riktig kilde, våge å stole på ekspertene, og etterfølge råd. Også om det er vanskelig å godta anbefalingene.

Ørland kommune har enn oppegående beredskapsorganisasjon som effektuerer smarte og tilpassede tiltak og råd. Vi er samtidig avhengig av et samspill med en fornuftig befolkning som har tillit og stoler på kommunen, og er villig til å endre adferd der det er nødvendig. Statsminister Erna Solberg har manet til en nasjonal dugnad for å begrense omfanget i Norge av pandemien som har spredd seg til alle verdensdeler. Dette er vår kollektive «koronavaksine». La oss ørlendinger følge oppfordringen fra statsministeren, vise at vi lytter til faglige råd, og handler til vårt felles beste i en krevende tid!

Tom Myrvold
Ordfører
Ørland kommune