Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Rambøll har på vegne av Oddmund Groven AS varslet oppstart av endring av reguleringsplan Mebostad B14

Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 105/20, 16/37, 16/62, 16/1 og 16/61.

I vedtatt reguleringsplan (planid: 16270139, vedtak 04.10.18) var det lagt opp til å legge bekken langs ny Kottengsveg i rør. Hensikten med reguleringsendringen er å utrede og planlegge for åpent bekkedrag på hele strekningen.

Frist for å komme med innspill er 04. juni 2021.
 

  1. Varselbrev MebostadB14 (PDF, 453 kB)
     
  2. Planinitiativ Mebostad B14 (PDF, 436 kB)
     
  3. Plangrense Mebostad B14 (PDF, 633 kB)
     
  4. Oppstartsmøtereferat detaljregulering Mebostad B14 (PDF, 192 kB)