Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Råd og krav vedrørende arrangement som følge av koronavirus

Illustrasjonsfoto.    

 

Kommuneoverlegen i Ørland kommune råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg på råd gitt av Folkehelseinstituttet på fhi.no. 

Det er nødvendig med omfattende tiltak for å dempe spredningen av koronaviruset covid-19. Den største faren for samfunnet er mangel på personell og utstyr i helsevesenet dersom svært mange blir syke samtidig. 

Følgende råd og krav gjelder fra onsdag 11.mars:

 • FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer (inkludert deltagere, utøvere og publikum).
   
 • Utendørsarrangementer med 500 eller flere personer som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler i skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på én gang. Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller.
   
 • Arrangement med mange tilreisende fra utenfor regionen: Disse anbefales det sterkt å avlyse.
   
 • For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer kreves søknad med risikovurdering før gjennomføring.

 • Arrangør har ansvar for å gjennomføre og sende risikovurdering (se FHI lenke: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ ), som deretter må godkjennes av kommunen.

 

 • Søknad med risikovurdering for arrangement i Ørland kommune sendes på e-post til: postmottak@orland.kommune.no.
 • Eventuelle spørsmål rettes til beredskapskoordinator Tore Sem, tlf. 952 27 013 / e-post: tore.sem@orland.kommune.no
   
 • Rådene vurderes fortløpende ut fra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

 • For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver.

 • Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i stedet for fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

 • Kulturelle arrangement i mindre skala. Med "mindre skala" menes anslagsvis under 100 personer totalt. Dette inkluderer korpsøvinger, fotballtreninger, kino/teater og lignende: Disse kan avholdes. Det må likevel understrekes til medlemmer/besøkende at personer som har vært i områder med vedvarende smitte unngår å oppsøke slik, det samme gjelder personer som har luftveissymptomer, ikke bør møte.  Man bør for slike arrangement vurdere tiltak som reduserer smitte, for eksempel å droppe matservering dersom dette er planlagt.

 • Arrangement i sykehjem eller andre institusjoner for eldre: Anbefales avlyst. Vanlige besøk bør begrenses mest mulig, kommunen har innført besøksrestriksjoner.

 • Mindre arrangement for lokale aktører. Dette er for eksempel medlemsmøter, bursdager og lignende. Disse kan avholdes som vanlig, men alle bør være nøye med å gi personer med risiko og personer med potensiell smitte beskjed om å holde seg hjemme.