Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ørland kommune opphever vedtak om reiserestriksjoner

  

Fra i dag, 20. mars 2020, er vedtaket om reiserestriksjoner opphevet. Fortsatt anmoder Ørland kommune alle om å følge enkle og gode råd for forebygging av koronasmitte.

Ørland kommune har i dag sendt ut følgende pressemelding i forbindelse med oppheving av vedtaket om reiserestriksjoner:

Ørland kommune opphever vedtak om reiserestriksjoner

Ut fra totalvurderingen den 15.03.20, mens man fortsatt ikke hadde noen pasienter med positiv koronatest i kommunen, ble det vurdert som riktig å forsterke beskyttelsen av Ørlands befolkning mot smittepress. Viser til vedtak fattet 15.03.20. Dette var i tråd med FHI sine utgreiinger med hvilke tiltak som skulle ha effekt mot smittepress for epidemi i fase 1.

Separate tilfeller av smitte

I dag, den 20.03.20, er situasjonen helt annerledes enn den var for en liten uke siden. Ørland kommune har de siste dagene fått påvist 4 positive tester for koronavirus. Det er 4 separate tilfeller som ikke har hatt noe med hverandre å gjøre. Det er et blandet bilde mellom innenlands – og utenlands smitte, og minst 1 av de smittede er helt sikkert smittet i Ørland kommune.

Med 4 smittede i kommunen, og når man ser på antall smittede i nærkommuner, vurderer kommuneoverlegen det slik at smittepresset lokalt er sannsynligvis like stort som smittepresset utenfor kommunens grenser, kanskje til og med større.

Et blandet bilde

Dette gir et blandet bilde av epidemien for Ørland kommune. Det er vanskelig å forutse utviklingen videre. Det er et stort antall nærkontakter. Noen nærkontakter er syke og er under kartlegging med prøver for korona. Andre nærkontakter er friske og i karantene. Det er fortsatt uklart om de kan ha fått smitten men ikke enda utviklet sykdom, eller om de ikke er smittet av korona.

Folkehelseinstituttet

Utgreiing fra Folkehelseinstituttet, ved brev datert 19.03.20 som er mottatt den 20.03.20, gjør godt rede for hvilke tiltak som anses som hensiktsmessig nå. Ut fra dagens vurderinger befinner Ørland kommune seg mellom fase 2 og fase 3. I fase 2 står det beskrevet at reiserelaterte tiltak kan vurderes, mens i fase 3 er reiserelaterte tiltak ikke relevant lenger.

Ulemper veid mot fordeler i aktuell fase

Når man ser på totalsituasjonen, med sannsynligvis stort smittepress innad i kommunen og at kommunen nå befinner seg et sted mellom fase 2 og fase 3 i epidemi ut fra beskrivelse av fasene ved FHI, er det av mindre betydning å pålegge personer reiserestriksjoner. Ulempen ved reiserestriksjoner vurderes nå som av større belastning enn de fordelene man vil oppnå ved å opprettholde et slikt tiltak.

Kommuneoverlegen velger derfor fra i dag å oppheve vedtaket.

Det gis oppdateringer på kommunens hjemmeside orland.kommune.no.