Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppfriskningsdose koronavaksine foregår ved Ørland Sparebank Arena tirsdag 27. september

Oppfriskningsdose koronavaksine for 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Personer som ble vurdert i risiko ved 1. vaksinering (altså prioritert i vaksinekø) kan nå bestille time til vaksinering tirsdag 27. september i Ørland Sparebank Arena.
https://www.helseboka.app/booking/staff/3098974

Også denne gruppen får tilbud om sin andre oppfriskningsdose av koronavaksine. Dette gjelder personer med følgende sykdommer/ helsetilstander:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetes- senkomplikasjoner

Timebestilling koronavaksine