Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Mentor for nytilsatte - Fosen Helse

Logo - Klikk for stort bildeMentor for nytilsatte - Fosen Helse

Fosen Helse IKS
Ørland kommune Postboks 43 7159 Bjugn
Org.nr: 994 109 685

fosen-helse.no
Mentor for nytilsatte

Fosen kommunene ønsker å tilby innbyggerne tjenester av høy kvalitet utført av kompetente fagfolk. Administrativ ledelse i kommunene er enige om en felles satsning for å beholde sykepleiere/vernepleiere og annen relevant kompetanse i kommunen.
 

  • Status: Pågående
  • Tidsramme: 2021 - 2022

Fosen helsekompetanse sammen med Faggruppe for helsefaglig utvikling Fosen (Kompetansekoordinator v/Fosen Helse IKS – to fagsykepleiere fra hver av de tre Fosen kommunene), har sett på en systematisk ordning for oppfølging av nytilsatte sykepleiere/vernepleiere i kommunen ved hjelp av Mentor. Målet er å rekruttere og beholde sykepleie- og vernepleierkompetansen som distriktskommuner.

Kompetansehevingsprogram for Mentor

NTNU v/Margret Gyda Wangen, universitetslektor/spesialsykepleier, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie har gjennom syv samlinger i løpet av 2021 gitt 17 sykepleiere/vernepleiere et omfattende kurs i «Mentor».

Videre satsing blir at kommunene rekruttere blant Mentorer og praksisveiledere til videreutdanning i praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag med 10 studiepoeng.

Mentors oppgaver

Mentor er en erfaren arbeidstaker som skal være en støtte for den nytilsatte. Mentor og nytilsatt samarbeider om å kartlegge den nytilsattes behov, gjennom avtalte møter satt i system. Enhetsleder/Virksomhetsleder helse og omsorg har det øverste ansvaret på enheten, leder med personalansvar gjennomfører tre prøvetidssamtaler med den nytilsatte. Leder skal også være en støtte for og en samarbeidspartner med Mentor.

«Mentorprogram» godkjent av Lederforum helse- og omsorg 06.11.20

Mentorene planlegges å synliggjøres på kommunenes hjemmesider/intranett fra 2022.


Mentorer Indre Fosen kommune:

Astrid Andresen – Sykehjem

Elin Anita Dahl – Sykehjem

Heike Gøthling – Aldershjem

Mariann Føll – Hjemmetjeneste

Karina Aas Hindrum – Hjemmetjeneste

Karin L. Haugen – Bo og aktivitetstjeneste


Mentorer Ørland kommune:

Jeanette Andresen – Sykehjem

Nina Flytør – Sykehjem

Susann Ervik – Hjemmetjenesten

Ola Brun Haugnes – Hjemmetjenesten

Renate Hellem – Oppfølgingstjenesten

Nina Kristin Berg – Oppfølgingstjenesten


Mentorer Åfjord kommune:

Andreas Momyr – Sykehjem

Hege Marie Eldnes – Sykehjem

Tove Jensen – Hjemmetjenesten/Sykehjem

Anette Strand – Hjemmetjenesten/Sykehjem

Gøril Breivold – Hjemmetjenesten