Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Lokale retningslinjer for vurdering av hvem som kan ha rett på tilbud i barnehage og eller skole/sfo

Vi er inne i en særskilt og krevende tid. Samfunnets nødvendigste funksjoner skal ivaretas og vedtaket om stenging av barnehager og skoler gir utfordringer for både barn, foresatte og næringsaktørene i samfunnet vårt. Det er full forståelse for at mange strever med å få logistikken til å gå opp i denne perioden, samtidig som vi skal følge vedtaket om smittevern og at færrest mulig skal være samlet.

Barnehage og skole skal gi et tilbud til barn under 12 år hvor foresatte har samfunnskritiske funksjoner. Tilbudet gjelder hvis begge foresatte kommer inn under denne kategorien og ingen private løsninger er aktuelle. Det vil også gjøres vurderinger om et tilbud i barnehage/skole i forhold til særskilt sårbare barn.

Ørland kommune følger regjeringens føringer og legger følgende prosedyre til grunn for hvem som skal ivaretas og gis tilbud i barnehage og eller skole/ sfo i denne perioden.

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan skje på kort varsel i forhold til nasjonale og lokale føringer.

  • Foresatte som tilhører beskrevet kategori kontakter enhetsleder ved den aktuelle barnehage og eller skole. Gjennom dialog avklares behovet.
  • I tvilstilfeller henvises saken til kommunalsjef for oppvekst for nærmere avklaring. Det kan også være aktuelt med en erklæring fra foresattes arbeidsgiver.

Vår viktigste prioritering er å håndtere situasjonen slik at den rammer sårbare barn og unge minst mulig og at foresatte i samfunnskritiske yrker får gå på jobb.

Situasjonen krever en ekstra innsats av oss alle og at vi samarbeider for å få til gode løsninger.

Viser til informasjonsskriv vedr. Ørland kommunes tilbud i skoler og barnehager og nettsiden:https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Hvis utfordringer i denne sårbare tiden så ta kontakt med aktuell barnehage/skole og eller benytt kontaktinfo./hjelpetelefoner beskrevet på kommunens hjemmeside.

Takk for god forståelse av situasjonen.

 

Vennlig hilsen

Magdele Presthus Johansen

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning