Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Lettelser som følge av vaksinering

Endring i Covid-19 forskriften om smittekarantene for vaksinerte. Trer i kraft 3. mai 2021 kl. 24.00

Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

Dette er i tråd med anbefalinger regjeringen har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 

Les hva regjeringen sier om unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte.

 

§ 4 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:

Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.

Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten.