Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring om vedtak - Reguleringsplan for Gullvika

Kommunestyret har i møte 31.08.2023 vedtatt reguleringsplan for Gullvika, planID 5057202101. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen kan påklages til Statsforvalteren innen 29.09.23.

Eventuell klage kan sendes på e-post eller per post.

E-post: postmottak@orland.kommune.no
Adresse: Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn. 

Vedlegg:
Sluttbehandling - Detaljregulering for Gullvika - planid 5057202101 (PDF, 2 MB)
5057202101_Planbeskrivelse Gullvika_200323 (PDF, 7 MB)
5057202101_Bestemmelser_200323 (PDF, 90 kB)
Alle innspill ved høring og offentlig ettersyn (PDF, 4 MB)
Sammenstilling av høringsuttalelser etter høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Gullvika (PDF, 124 kB)
Vedlegg 1 Sammenstilling innspill (PDF, 239 kB)
Vedlegg 2 Alle innspill mottatt ved oppstart (PDF, 5 MB)
Vedlegg 3 ROS Gullvika (PDF, 916 kB)
Vedlegg 4 Konsekvensutredning Gullvika (PDF, 3 MB)
Vedlegg 4a Fugletaksering og konsekvensutredning for Gullvika industriområde, 2021 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4b Strandsonebefaring (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4c Resipientundersøkelse Gullvika (PDF, 6 MB)
Vedlegg 5 Vurdering av områdestabilitet - Gullvika (PDF, 31 MB)
Vedlegg 6 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser Gullvika (PDF, 11 MB)
Vedlegg 7 Uavhengig kontroll av områdestabilitet (PDF, 534 kB)
Vedlegg 8 Geteknisk rådgivning regplan Gullvika (PDF, 2 MB)
Vedlegg 9 Miljøgeologisk undersøkelsesrapport (PDF, 2 MB)
Vedlegg 10 Tiltaksplan forurenset grunn (PDF, 3 MB)
Vedlegg 11 Vurdering av bergskjæringer og skredrisiko, Gullvika (PDF, 20 MB)
Vedlegg 12 Planprogram (PDF, 2 MB)
Vedlegg 13 VA-skisse (PDF, 3 MB)
Vedlegg 14a Detaljregulering Gullvika_bilde1 (PDF, 175 kB)
Vedlegg 14b Detaljregulering Gullvika_Bilde 2_koordinatfestet (PDF, 207 kB)
Vedlegg 14c Detaljregulering Gullvika_Bilde 3 (PDF, 261 kB)
Vedlegg 14d Detaljregulering Gullvika_Bilde 5 (PDF, 213 kB)
Vedlegg 14e Detaljregulering Gullvika_Koordinater til bilde 2 (PDF, 25 kB)
Vedlegg 15a Terrengsnitt (PDF, 95 kB)
Vedlegg 15b Terrengsnitt (PDF, 87 kB)
Vedlegg 16 Hydrologivurdering Gullvika (PDF, 365 kB)
Vedlegg 17 (PDF, 136 kB)
Snitt 3 (PDF, 75 kB)
Snitt 4 (PDF, 83 kB)
Bilde 7 (PDF, 200 kB)
Bilde 9 (PDF, 212 kB)
Bilde 11 (PDF, 185 kB)
Sluttbehandling - Detaljregulering for Gullvika - planid 5057202101 (1) (PDF, 107 kB)