Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring : Detaljreguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 5015201801

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 ble reguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 5015201801, egengodkjent i kommunestyret den 20.06.2019

•    Bebyggelse nord i planområdet. B27-31: Steinfyllingen i nord tilpasses slik at boligene får en etasje under veinivå, og 2 over. Den øverste etasjen skal ha et begrenset volum. 

•    Nytt delområde B38-40 i vest: Konsentrert småhusbebyggelse, i form av til sammen fire tomannsboliger og en tremannsbolig, altså 11 boenheter. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 1.august 2019, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes innen 3-tre- år fra denne kunngjøringsdato, jf plan- og bygingslovens §§ 32 og 42.  Krav skal fremsendes skriftlig til Ørland kommune.
 

Fant du det du lette etter?