Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring: Detaljreguleringsplan for Kulturparken, Brekstad - PlanID 5015201901

Med hjemmel i pbl § 12-12 vedtok kommunestyret, i møte 20.06.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Eksisterende og nytt boligområde B1-5 reguleres til rekkehus og enebolig. I tillegg til parkeringsbehovet boliger i seg selv genererer, skal det tilrettelegger for offentlige parkeringsplasser i kjeller og sokkeletasje. Deler av boligområdet skal opparbeides som grøntområde /park. 

Ved dagens taxisentral legges det tilrette for etablering av tilbygg til hotellet, i 8 etasjer.
Tilbyggets førsteetasje skal ha skal ha en åpen karakter mot sjøen, og fungere som en del av allmenningen. Adkomsten til hotellet vil bli via denne.  Øvrige etasjer planlegges for hotellrom og boliger. Boligene vil få sine parkeringsplasser og boder i sokkel under grøntområdet i vest.

Det skal tilrettelegge for sikker og oversiktlig trafikkavvikling i området, samt at A1-allmenning skal være offentlig tilgjengelig og danne en naturlig adkomst til sjøkanten. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 1.august 2019, jf plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes innen 3-tre- år fra denne kunngjøringsdato, jf plan- og bygingslovens §§ 32 og 42.  Krav skal fremsendes skriftlig til Ørland kommune.

Fant du det du lette etter?