Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt planendring for Branthaugen boligfelt – PlanID 1621201510

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/28, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Branthaugen boligfelt, planID 1621201510. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Tre områder som har vært regulert til konsentrert småhusbebyggelse er endret til seks eneboligtomter.

Kommunens planvedtak kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Særutskrift
Plankart (PDF, 397 kB)
Bestemmelser