Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring for Bruholmsjordet

Kommunestyret har i møte 17.11.2022 vedtatt Reguleringsendring for Bruholmsjordet, planID 5057202107.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen kan påklages til Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune.

Vedlegg:

  1. Saksframlegg – Sluttbehandling (PDF, 298 kB)
  2. Planbestemmelser (PDF, 157 kB)
  3. Plankart (PDF, 665 kB)
  4. Planbeskrivelse del I (PDF, 4 MB)
  5. Planbeskrivelse del II – ROS-analyse (PDF, 2 MB)

 

Øvrige plandokumenter: Dokument 22/18879 - Sluttbehandling - Reguleringsendring for Bruholmsjordet - planid 5057202107 - Ørland kommune (acossky.no)