Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av fastsatt planprogram – kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner for helse og familie og oppvekst og utdanning

Ørland kommunestyre fastsatte i møte 17.06.2021, sak 21/051, Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, samt planprogram for kommunedelplan for helse og familie og kommunedelplan for oppvekst og utdanning. Planprogrammene er fastsatt i medhold av plan- og bygningslovens §§11-12 og 11-13, 2 ledd.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Vi tar gjerne imot innspill til kommuneplanens samfunnsdel og/eller kommunedelplanene for helse og familie og oppvekst og utdanning.

Oppdatert informasjon om arbeidet med ny kommuneplan vil bli lagt ut fortløpende. 

Innspill kan sendes til postmottak@orland.kommune.no 


Planprogram helse og familie. Vedtatt 17.06.2021 (PDF, 431 kB)

Planprogram kommunedelplan for oppvekst og utdanning. Vedtatt 17.06.2021 (PDF, 520 kB) 

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatt 17.06.202 (PDF, 913 kB) 

Særutskrift fra behandling - Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for helse og familie og oppvekst og utdanning (PDF, 429 kB)


Kontaktperson:
Kristina Karlsen – Samfunns- og arealplanlegger
Tlf: 472 36 250 
Kristina.Karlsen@orland.kommune.no