Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjonsskriv til pårørende om biltur og besøk i hjemmet

    

Med bakgrunn i den nåværende situasjonen i forhold til korona i Ørland kommune blir det åpnet opp for at pasient/beboer kan være med sine nærmeste pårørende på bilturer og besøk i hjemmet. Nasjonale føringer for besøk i helseinstitusjoner opprettholdes med de nødvendige smitteverntiltak og begrensninger som før.

Vi vil fortløpende evaluere, og foreta justeringer ved behov. Dersom den lokale smittesituasjonen og nasjonale anbefalinger endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan bli endret på kort varsel.

Helseinstitusjonene skal fremdeles ivareta smittevernet, slik at alle bilturer og besøk i hjemmet må
avtales på forhånd.

Vi håper på et godt samarbeid med pårørende slik at bilturen og besøk i hjemmet oppleves som
trygt og godt for alle parter.

Alle bilturer og besøk hos pårørende skal protokollføres for lettere å kunne drive smitteoppsporing
dersom det skulle oppstå en smittesituasjon. Alle som pasient/beboer er i kontakt med skal fylle
ut et egenerklæringsskjema (PDF, 570 kB). Skjema leveres personell når pasient/beboer er tilbake fra turen og
skjema benyttes KUN ved behov for smittesporing. Skjema oppbevares i 1 måned før det
makuleres.

Vi har utarbeidet noen retningslinjer for å ivareta smittevern iht. nasjonale retningslinjer i
forbindelse med den pågående koronapandemien.

Retningslinjer for biltur og besøk i hjemmet.
- Pasient/beboer og besøkende må være uten symptomer på luftveisinfeksjon/korona, og
  kan ikke ha hatt nærkontakt med andre smittede.
- Besøkende må på forhånd ordne en avtale med avdelingen.
- Besøkende skal utføre håndhygiene før de henter og når de kommer tilbake med
  pasient/beboer fra biltur og besøk i hjemmet. Det samme gjelder pasient/beboer.
- Rådene om håndhygiene og avstand fra FHI og Helsedirektoratet følges. Med avstand
  menes å unngå mest mulig fysisk kontakt, unngå klemming og håndhilsning, samt holde
  minst 1 meter avstand til hverandre.
- Unngå større samlinger av personer.
- Ved biltur anbefales det å ikke være mer enn to personer i bilen. Det vil si sjåføren og
  pasient/beboer.

Ta kontakt med avdelingen for å gjøre nærmere avtale.

Hilsen personalet ved avd. Blå, avd. Indigo, Dr. Sauers vei 20, 22 og 24.