Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon fra Ørland kommune om koronavirus

Ørland kommune holder følge med utviklingen knyttet til koronaviruset. På bildet f.v. beredskapskoordinator Tore Sem, enhetsleder familiehelse Karin Størseth, kommuneoverlege Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak og kommunalsjef Marit Ervik i samtale om situasjonen.         

Et økende antall personer tester positivt på koronavirus i Norge. Ørland kommune følger med på smittesituasjonen, og har satt i verk smitteverntiltak som ledes av kommuneoverlegen.

Kommunen følger med på situasjonen som rapporteres gjennom Verdens Helseorganisasjons (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI), og gjør fortløpende vurderinger for situasjonen i Ørland kommune. Kommunen jobber aktivt med å forberede seg til et eventuelt sykdomsutbrudd i Ørland kommune.

Koronaviruset går også under benevnelsene SARS-CoV-2 og Covid-19.

Sannsynlighet for kontakt med smitten:

 • Hvis du har vært i område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dager. Liste over aktuelle områder oppdateres gjennom hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og WHO (www.who.int).
 • Hvis du har hatt kontakt med person som har påvist smitte.
 • Hvis du har pleiet syke eller håndtert prøver fra smittede.

Hva kan tyde på sykdom av koronavirus?

Symptomer: Feber, hoste, pustevansker og/eller halsvondt OG at du har vært utsatt for smitte. Har du symptomer uten at du har vært i kontakt med en smittet person, er det sannsynlig at du har annen sykdom, og ikke er koronasmittet.


Hvis du er syk og tror du kan være smittet av koronavirus:

 • Ring til din fastlege eller legevakta, ikke møt direkte opp på legekontoret!
 • Avtal eventuell undersøkelse og prøvetaking via telefon.

Møt aldri opp uten avtale, slik at legekontorene og legevakta er forberedt til å ta imot deg. Dette for å beskytte deg og andre mot eventuell smitte.

Hvis du er smittet og er litt syk vil du bli bedt om å holde deg hjemme til du blir frisk. De som trenger behandling, følges opp av fastlege og henvises eventuelt videre til riktig behandlingsnivå.


Hva kan du selv gjøre?

Husk at generelt vil luftveissykdom gi mindre smitte med enkle forhåndsregler som:

 • Vær nøye med håndhygienen.
 • Vask hendene med såpe og vann, generelt oftere enn vanlig.
 • Bruk håndsprit.
 • Unngå og hoste og nyse på andre.
 • Host eller nys i papirtørkle eller i albuekroken.
 • Hold avstand.
 • Se www.fhi.no for konkrete og oppdaterte råd om reiser.

Artikkelen vil bli oppdatert ved endringer i situasjonsbildet rundt koronaviruset som har betydning for Ørland kommune.