Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring - Utbyggingsavtale for Mebostad B15 - offentlig ettersyn

Ørland kommune og Mebostad Holding AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Mebostad B15 boligområde.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17 - 4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtale Mebostad B15 (PDF, 98 kB) 

Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler (PDF, 3 MB) 

VA-plan Mebostad (PDF, 716 kB)  

Samarbeidsavtale om merverdiavgift ved oppføring av kommunal infrastruktur - Valdresmodellen (PDF, 76 kB)  

Fordeling av kostnader VA-ledninger (PDF, 125 kB)  

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 (PDF, 2 MB)

 

Merknader til forslaget må være skriftlige og kan sendes til Ørland kommune, Postboks 43, 7160 Bjugn, eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Frist for å komme med merknader er 22. november 2021.