Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Detaljregulering av Brekstadbukta småhusområde – planID 5057202102

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering av Brekstadbukta småhusområde ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 23.11.2021, sak 21/072. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at verneverdige bygninger i rød støysone kan flyttes og inngå i et nytt og attraktivt bomiljø i Brekstadbukta.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no innen 07.01.2022. Innspill merkes med planID-nr.

Saksdokumenter:

 1. Saksframlegg
 2. Plankart
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. ROS-analyse
 6. Illustrasjonsplan
 7. Snitt
 8. Illustrasjonshefte
 9. Støyrapport
 10. Notat – Brannsikkerhetsplan
 11. Vedlegg Brannsikkerhetsplan (PDF, 18 MB)
 12. Notat Lokalklima
 13. Notat Overordnet VA-plan
 14. Overordnet VA-plan
 15. Veileder for småhusområdet Brekstadbukta
 16. Temautredning kulturmiljø Brekstadbukta
 17. Innspill etter varsel om oppstart – med kommentarer