Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Bruholmsjordet - planID 5057202107

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsendring av detaljregulering av Bruholmsjordet ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 21.06.2022, sak 22/046. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flytting av adkomstvegen inn til boligområdet, med de følgene det innebærer. 

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no  innen 29.08.2022. Innspill merkes med planID-nr. 5057202107.

Vedlegg:

 1. Saksframlegg
 2. Plankart
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse del I
 5. Planbeskrivelse del II – ROS-analyse
 6. Plankart med veggeometri
 7. Merknader til varsel om oppstart
 8. Planbeskrivelse gjeldende plan
 9. ROS-analyse gjeldende plan
10. Konsekvenser og tiltaksvurdering for naturmiljø og sikret friluftsområde, gjeldende plan
11. Geoteknisk vurdering, 25.10.2017
12. Støyutredning, 26.06.2017
13. Variasjonskatalog