Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Kommunestyre vedtok i møte 22. september å sende utkast til ny samfunnsplan på høring og offentlig ettersyn. Nå inviteres du til å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. Det er valgt tre overordnede satsingsområder: Ørland snakker sammen!, Ørland skaper livsglede! og Ørland utvikler mangfold!. I tillegg er det valgt et overordnet hovedprinsipp: Ørland 2034 er klimanøytral

Les mer om planen på orland2034.no.

Ønsker du å gi innspill? Send e-post til postmottak@orland.kommune.no eller post til Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn. Innspill merkes "Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034". 

Frist for å gi innspill er fredag 25. november 2022.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034  (PDF, 13 MB)

Saksframlegg