Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring av søknad om ny 132 kV kraftledning Åfjord - Eide - høringsfrist 03.06.22

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Tensio TS for å bygge en ny ca 34 km lang 132 kV kraftledning fra Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune til Eide i Ørland kommune.

Ved Teksdal og Eide søker Tensio samtidig om å etablere to nye transformatorstasjoner.

Tensio begrunner søknaden med at et økende strømforbruk i området gir behov for tiltak for å bedre forsyningssikkerheten, og for å sikre fremtidig strømforsyning. Tensio søker om konsesjon i medhold av energiloven. De søker også om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for nødvendig grunn og rettigheter etter ekspropriasjonsloven.

NVE arrangerer folkemøte om saken 4. mai 2022 kl. 19.00 i Bjugn kulturhus.

Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Tensio vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet.

Søknaden er tilgjengelig på NVE`s nettsider.
Nærmere opplysninger om saksbehandlingen kan fås ved å kontakte NVE v/Øistein Løvstad, tlf. 22 95 93 67.

Uttalelser sendes elektronisk på e-post til uttalelse@nve.no via nettskjema på NVE`s nettsider eller per post til: 
NVE. Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo.

Alle som har meninger om saken kan avgi uttalelse innen 3. juni 2022.