Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for helse og familie og kommunedelplan for oppvekst og utdanning

Kommunestyret i Ørland kommune har i møte 22.04.2021 vedtatt å legge planprogrammene for Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034, Kommunedelplan helse og familie og Kommunedelplan oppvekst og utdanning på høring. Samtidig varsles planoppstart av arbeidet med de tre planene. 

Ørland kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel som skal gjelde for de neste tolv årene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.

 

Parallelt med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel vil det utarbeides to kommunedelplaner – Kommunedelplan helse og familie og Kommunedelplan oppvekst og utdanning. Der samfunnsdelen er en overordnet strategisk plan, vil kommunedelplanene gå mer i detalj på mål, strategier og tiltak for sine tema.

 

 

Planprogrammene tar for seg hvordan arbeidet med samfunnsplanen og kommunedelplanene skal gjennomføres, og beskriver:

  1.  Formålet med planarbeidet
  2.  Nasjonale og regionale forventninger og føringer
  3.  Utviklingstrekk i Ørland kommune
  4.  Oppbyggingen av planene
  5.  Planprosess med framdriftsplan og organisering av arbeidet
  6.  Opplegg for medvirkning og involvering av innbyggere
  7.  Behov for utredninger

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 (PDF, 948 kB)

Planprogram helse og familie 2022 - 2034 (PDF, 500 kB)

Planprogram kommunedelplan for oppvekst og utdanning 2022 - 2034 (PDF, 528 kB) 

Særutskrift Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for helse og familie og oppvekst og utdanning (PDF, 205 kB)
 

Frist for å komme med innspill er satt til fredag 4. juni 2021.

Innspill til planarbeidet sendes til  postmottak@orland.kommune.no eller Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn.