Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Foreldrebetaling for barnehage og SFO ved stenging pga korona

Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov. Det medfører at regningen for mars vil være for perioden fra 1. mars og til barnehagen ble stengt.

Barnehagene i Ørland kommune åpner mandag 20.april og det vil da bli anledning for barnehageeier å ta ordinær foreldrebetaling fra denne dato. De som har mottatt et barnehagetilbud fra 14.april vil bli fakturert fra denne dato.

Ørland kommune som barnehageeier har imidlertid bestemt at barnehagene åpner med redusert åpningstid kl 08.30 – 15 inntil videre.

Ulempene dette måtte medføre for dere foreldre prøver vi å kompensere litt gjennom at vi reduserer foreldrebetalingen og fakturerer bare 72% av ordinær foreldrebetaling så lenge det er redusert åpningstid.

Spørsmål vedr fakturering rettes til rådgiver Wenche Olden Moen tlf 414 54 765