Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Flyktningsituasjonen og Ørland

Ørland kommune har vedtatt å bosette 70 flyktninger i 2023. Flyktningene fordeles til Ørland kommune via Integrerings- og mangfolds direktoratet.

Tidligere år har kommunen ligget mellom 10-20 bosettinger per år. Etter at Russland innvandrete Ukraina er tallet økt betraktelig, dette for å imøtekomme et økende behov for bosetting av mennesker på flukt.

 

På denne siden vil vi oppdatere med relevant informasjon om det som skjer i kommunen knyttet til situasjonen. 
 

Praktisk bistand

Du kan spille en viktig rolle i arbeidet. Kommunen ønsker frivillige som kan bistå i ulike sammenhenger. Vi har bruk for både de som er villige til å gå inn i mer langsiktige roller, som familiekontakter, leksehjelpere og besøkstjeneste/turvenner, til de som kan ta på seg ulike former for praktisk bistand i forbindelse med bosetting. Det kan være transporthjelp til helsetjenester, barns fritidsaktiviteter eller hjelpe til med handling og andre daglige gjøremål. Har du lyst til å bidra med noe av dette? Eller har du andre tanker om hva du kan gjøre? Da kan du registrere deg på skjemaet under.

Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.
 

Møbler og utstyr

Hus og leiligheter som leies ut til flyktningene er i hovedsak umøblert. Vi har derfor behov for en god del møbler og utstyr. Det vil være behov for blant annet hvitevarer og brunevarer som kjøleskap, vaskemaskin, komfyr og TV-apparat. Har du noe til overs?

Vi har også behov for møbler, både spisebord, kjøkkenstoler, lenestoler og barnesenger. I tillegg har vi behov for to- og treseters sofaer, men ikke store hjørnesofaer. Har du varer som er i god stand og du ønsker å gi bort? Registrer dette i skjemaet under.

Vi presiserer at det ikke er sikkert at kommunen får bruk for de varene du melder inn. Dette er ment som en oversikt vi kan benytte etter hvert som behov oppstår. Du forplikter deg heller ikke på noen måte.


Behov for arbeidskraft

Det er sannsynlig at flere av flyktningene som kommer fra Ukrainia har arbeidserfaring og kompetanse som det kan være behov for i arbeidsmarkedet på Ørlandet.  

Dersom dere som arbeidsgivere er i behov av arbeidskraft ber vi om at dere tar kontakt med NAV på epost til liv.marit.rostad@nav.no eller på tlf. 98679856.


Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Helsehjelp

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

Lenka under går til ei side med informasjon på norsk. Øverst på sida kan du klikke deg videre til informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk.


Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet har informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelp.

Les mer om kollektiv beskyttelse:

Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet