Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Besøk av Statsforvalteren

Onsdag 23. november var statsforvalteren på besøk i Ørland kommune. Dialoggrunnlaget var kommunebildet for Ørland kommune 2022.

 

Statsforvalteren - Klikk for stort bilde

Ordfører ønsket velkommen og la vekt på Ørland kommune sine overordnede muligheter og utfordring.  Deretter gikk dialogen på møtes tre hovedtema.

1.) Kommunens rolle som samfunnsutvikler og demokratisk arena

Saker som ble diskutert var kommunens rolle som samfunnsutvikler opp imot planverk og dispensasjoner. Involvering og medvirkningen i saker som berører samiske interesser, og klimaomstilling og naturmangfold.

2.) Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver

Dialog om bærekraftige tjenester, resultater fra grunnskolen, forebygging av utenforskap og oppvekst- og barnevernsreformen.

3.) Styring og forvaltning av kommunen

Hvordan sikre økonomisk handlingsrom og bærekraft, og da også opp mot kommunens arid med FNs bærekraftsmål. Forvaltningskontroller på jordbruksområdet og interkommunalt samarbeid.

Statsforvalteren har et fokus på dialog og det var en gjensidig meningsutveksling mellom statsforvalteren og kommunens politiske og administrative ledelse.