Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ørland kommune følger fortsatt de nasjonale anbefalingene for smittevern

Du kan lese mer om nasjonale smitteverntiltak her   Klikk for stort bilde 

Her er en kort oppsummering av nasjonale anbefalinger og regler som gjelder fra 23.02.2021.

 

Anbefalinger for hele landet

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

De kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

 

Regler for hele landet

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

 

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

 

Lokal anbefaling

 • Det anbefales bruk av munnbind ved reise med kollektivtransport slik som hurtigbåt og buss dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre, også i andre situasjoner hvor avstand ikke kan opprettholdes.

 

Ørland kommune har god kontroll på smittesituasjonen og god kapasitet til å håndtere økt smitte. 

Vi oppfordrer alle til å ha lav terskel for å ta koronatest. Du bestiller time her.  

 

Alle over 18 år kan nå sette seg opp i vaksinekø. Du registrerer deg her.

 

Ulike grupper har ønsket at vi skal lempe på tiltakene. Mange har gode argumenter, men summen av lettelsene vil kunne føre til økt smitte. Selv om alle vil ha lettelser, så er situasjonen fortsatt vurdert å være ustabil.

Ørland kommune jobber så hardt vi kan for å unngå å måtte stramme inn og er avhengig av å fortsatt ha deg med på laget. Vi er avhengig av at du fortsetter å følge nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Jeg er på vegne av fellesskapet takknemlig for innsatsen til innbyggerne, næringslivet, teststasjonene, smittesporerne og alle andre som bidrar. Vi vet at det koster. Tusen takk for den fantastiske jobben dere alle gjør!