Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Nye nasjonale og lokale smitteverntiltak og -anbefalinger

Klikk for stort bildeFor å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar 2021. I tillegg kommer det lokale anbefalinger for Ørland kommune etter at kriseledelsen i kommunen drøftet smittesituasjonen i lys av regjeringens nye tiltak og anbefalinger i et møte søndag kveld. 

Lokale anbefalinger

 • Ørland kommune oppfordrer ungdomsskoleelever til bruk av munnbind på skolebuss, samt anbefaler at alternativ skyss til skolen benyttes når dette er trygt og hensiktsmessig. 
   
 • Ørland kommune oppfordrer idretten til å finne alternative treningsformer, også utendørs, med god avstand mellom utøvere, som følge av at regjeringen anbefaler at organiserte idrettsaktiviteter utsettes til etter 18. januar.
   
 • Når det gjelder øvrige arrangementer i perioden fram til 18. januar viser Ørland kommune til de nasjonale reglene, og understreker at også anbefalinger knyttet til arrangement bør følges. 

Fosen videregående skole i Bjugn har meldt at alle elever får hjemmeundervisning mandag 4. januar. 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
   
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
   
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
   
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
   
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.


Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak kommuner og regioner med mye smitte bør vurdere

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Kriseledelsen i Ørland kommune vil løpende vurdere om ett eller flere av disse også skal innføres i Ørland. 

 • Om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
   
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
   
 • Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
   
 • Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

- En sosial nyttårspause

- Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei. Helsemyndighetene frykter at pandemien kan komme ut av kontroll. Vi kan ikke la det skje. Derfor må vi nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for oss alle, sier ordfører Tom Myrvold om de nye rådene og tiltakene. 
Han legger til at kommunen nå også trenger tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. 

- Vil bare virke om vi alle følger rådene

- Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig. Derfor ber jeg nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge. Samlet sett håper vi at denne pakken av tiltak skal være nok for å unngå en ny smittebølge. Men den vil bare virke dersom vi alle følger opp, minner ordfører Myrvold om.