Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Hvis du skal være ansvarlig for et arrangement som skal skjenke alkoholholdig drikke, må det søkes skjenkebevilling først. 

Kort forklart: 

 • Skal du arrangere et lukket eller åpent arrangement, må du søke om skjenkebevilling. 

 • Skjenking mot betaling krever alltid bevilling. Ikke noe unntak. 

 • Skjenking uten betaling krever også bevilling. Her er det noen unntak. 

Søk skjenkebevilling for enkeltanledning 

 

Du må søke om skjenkebevilling hvis: 

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. 

 • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer (Lukket arrangement) 

 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement) 

 

Når kan jeg slippe å søke? 

 • Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som du opprinnelig kunne holdt hjemme, når skjenkingen skjer uten betaling. Det gjelder for eksempel bryllup, jubileum eller konfirmasjon. 

 • Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Dette gjelder ikke organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum. Disse arrangementene er bevillingspliktige. 

 

Hvilke krav må du oppfylle? 

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år. 

 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må også være fylt 20 år. 

 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. 

 

Hva skal med i søknaden? 

 • Fylle ut søknad som er på hjemmesiden til Ørland Kommune. 

 • Legge ved plantegninger, for oversikt over lokalet og rømningsveier. 

 • Konsept av enkeltanledningen. 

 • Aldersgrense, legitimasjonskontroll og plan for vakthold. 

 • Antall gjester som regnes med at kommer på arrangementet. 

 

Hvordan skjer saksbehandlingen?  

Saksbehandlingen skjer når all dokumentasjon er mottatt. Saksbehandler plikter til å etterspørre riktig dokumentasjon for å fortsette behandlingen av søknaden. 

Enkeltanledninger trengs ikke å legges fram til formannskapet, og det er derfor naturlig at enkeltanslendinger får et raskere svar en faste bevillinger.  

Hvis saksbehandler velger å be om uttalelse fra myndighetene, kan saksbehandlingen ta lengre tid. Derfor er det lurt å søke i god tid før selve arrangementet.  

Hva koster det? 

Gebyrsatsen for enkeltarrangement er 420 kroner, som faktureres av Fosen Regnskap. 

Hvordan klage? 

Hvis du vil klage på vedtaket, så kan du gjøre dette skriftlig innen tre uker fra dato du mottok vedtaket. Forklar nøye hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen kan hjelpe deg med veiledning av dette. Hvis kommunen står fast med sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge eller ikke.