Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Serveringsbevilling

Den som driver et serveringssted (servering av mat) må ha bestått etablererprøve og ha serveringsbevilling. 

Det er kommunen som gir disse bevillingene.  


Informasjon om serveringsbevilling 

Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke til kommunen om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum. Dersom serveringsstedet også skal skjenke alkohol må det i tillegg søkes om skjenkebevilling.  

 • Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. 

 • Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning. 

 • Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger. 

 • Du har krav på å få serveringsbevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og at det er upåklagelig vandel på både styrer, søker og stedfortreder. 
   


Hvordan få serveringsbevilling? 

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet. 

 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. 

 • I tillegg så må det sendes plantegninger, kopi av leiekontrakt, aksjeeierbok, beskrivelse av driftskonseptet, bevis for bestått etablererprøve for daglig leder.  

 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. 

 • Vi må ha en dokumentasjon på at du er registrert hos mattilsynet. 
   


Hvordan søke om serveringsbevilling? 

 • Når du har klikket på knappen under må du logge inn via ID-porten for å fylle ut gjeldene søknad. For å kunne representere selskapet så må du være styreleder eller daglig leder.  

 • Søknaden er kalt serverings- og skjenkebevilling, men du kan velge bort skjenkebevilling om du ikke har behov for dette. 

 • Det må spesifiseres om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal drive et eksisterende selskap.  

 • Serveringsloven tilsier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet forlenger prosessen. 

 • Kommunen har plikt til å vurdere søknaden iht. Serveringsloven § 6 Krav til vandel. Hvis høringsinstansene har bemerkninger, kan behandlingstiden forlenges.  

 • Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon. 

  Søk serveringsbevilling


Endringer i eksisterende bevilling 

Skal det skje endringer i ledelsen for en virksomhet som har bevilling, må dette varsles om til kommunen. Dette kan være skifte av daglig leder, stedfortreder og eier. Endringer i driftskonseptet må også varsles om. Slike endringer krever en ny godkjenning og eventuelt ny bevilling. 

Dersom serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Er søknad om ny bevilling sendt til kommunen, kan driften av serveringsstedet og den gamle bevillingen fortsette inntil søknaden om den nye bevilling er avgjort. 
 

Hvordan klage? 

Hvis du vil klage på vedtaket, så kan du gjøre dette skriftlig innen tre uker fra dato du mottok vedtaket. Forklar nøye hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen kan hjelpe deg med veiledning av dette. Hvis kommunen står fast med sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge eller ikke.  
 

Tilbakekalling av serveringsbevilling 

Dersom vilkårene for å få serveringsbevilling ikke lenger er oppfylt eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller driften av dette gjør det utilrådelig at serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle serveringsbevillingen etter at det er gitt varsel med rimelig frist til å rette opp i forholdene.