Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ørland Covid-19 kompensasjonsordning 2021

Klikk for stort bildeØrland kommune er tildelt midler til en kommunal kompensasjonsordning og ihht kommunestyrevedtak 18.03.21 settes det av kr 647.050 til et kommunalt næringsfond. Ordningen skal støtte næringslivsaktører som er særskilt rammet av smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19 pandemien. Støtten skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

 

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset. Lag og foreninger er ikke i denne målgruppen.

For fullstendige tildelingstekst, sjekk regjeringen sin nettside

Søknadsordningen forvaltes av enhet for næring Ørland kommune. Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no med søknadsfrist er 01.05.21.

Kontaktperson er enhetsleder næring Ådne Røkkum: