Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ørland Covid-19 kompensasjonsordning 2021 – Del 3

Ørland kommune er tildelt midler til Del 3 av kommunal kompensasjonsordning («Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» som er KMDs oppfølging av Stortingets budsjettvedtak 23.02.21). Denne utlysningen omfatter tredje del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter hvor Ørland kommune også fikk tildelt midler. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ørland kommunestyre har fattet vedtak om at tilsagnet på kr 1.080.000 skal tildeles som under. Midlene tildeles aktører etter søknad.

Hvem kan søke:

Søkere må drive næring innen et av følgende næringsområder:

 • overnattingsvirksomhet
 • serveringsvirksomhet
 • sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag)
 • detaljhandel (utenom dagligvare)
 • reisebyråer og -arrangører

 Bedrifter som søker må ha hatt:

 • et omsetningsfall fra 2019 til 2020
 • et 2020 årsresultat på 5% eller lavere 

 

Hva skal søknaden inneholde:

Følgende må legges ved søknaden:

 • Informasjon fra enhetsregisteret om næringsområde
 • Godkjent resultatregnskap fra 2019 og 2020
 • A-melding fra 2. og 3. kvartal 2020
 • Bekreftelse fra autorisert regnskapsfører ang. antall ansatte i 2. og 3. kvartal 2020

 

Søknadsbehandling:

Utvalg for Næring, Arbeid og Kultur behandler og innstiller innkomne søknader på «kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» til Fondsstyre for Næringsfondet og RDA-midler som fatter vedtak.

Søknadsordningen forvaltes av enhet for næring Ørland kommune. Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no med søknadsfrist 26.09.21.

Kontaktperson er enhetsleder næring Arne Martin Solli:

Tel: 415.52 116