Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Lover og regler

Her kan du finne en oversikt over lover og regler du må forholde deg til når du skal ta etablererprøven, de ulike kunnskapsprøvene eller har behov for skjenke- eller salgsbevilling. 

I Ørland kommune er det formannskapet som avgjør søknader om serverings- og skjenkebevillinger.

Det stilles i dag krav til både styrer og stedfortreder for bevilling.

Rådmannen er gitt fullmakt til å godkjenne styrere og stedfortredere for bevillingene samt innvilgelse av ambulerende skjenkebevilling og søknad om bevilling for enkeltanledning samt dispensasjon fra fastsatt skjenketid.