Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Lover og regler

Her kan du finne en oversikt over lover og regler du må forholde deg til når du skal ta etablererprøven, de ulike kunnskapsprøvene eller har behov for salgs- skjenke- eller serveringsbevilling. 

Det stilles i dag krav til både styrer og stedfortreder for bevilling.

I Ørland kommune er det formannskapet som avgjør søknader om salgs- og skjenkebevillinger.

Kommunestyret avgjør søknader om serveringsbevilling.

Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkohollovens § 1-9 og alkoholforskriftens § 10, unntatt § 10-3 tildeling av en og to prikker som er delegert Kommunedirektøren.

Kommunedirektøren er gitt fullmakt til å godkjenne styrer og stedfortreder for bevillingen, innvilgelse av ambulerende skjenkebevilling, søknad om bevilling for enkeltanledning og dispensasjon fra fastsatt skjenketid.