Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Anbefalinger for Ørland kommune vedrørende møtevirksomhet fra 03.06.21 til 22.06.21

Ørland kommune har 3. juni hatt møte i kriseledelsen og kommer med følgende oppfordring; Bilde av plakat av nasjonale tiltak  - oppdatert 08.07.2021 - Klikk for stort bilde 

De nasjonale retningslinjene og anbefalingene for å hindre smittespredning må følges. Vi har en regional smittesituasjon akkurat nå som er mer utfordrende. Derfor velger vi lokalt å presisere følgende anbefalinger i denne perioden.

Arbeidsmøter er møter som gjennomføres på grunn av ordinært arbeid slik som avdelingsmøter og ulike samarbeidsmøter. Det kan være kommunale møter, men også interkommunale møter som gjenspeiler aktivitet med interkommunalt samarbeid. Arbeidsmøter eller politiske møter er ikke definert som arrangement. Det er lokalets størrelse som sier noe om antall deltakere i et møte.

For arbeidsmøter anbefaler vi at smittevernreglene skal følge de nasjonale anbefalingene som ligger inn under arrangement. Arrangør skal vurdere nødvendigheten av det fysiske møtet ut fra smittesituasjonen i egen kommune og eventuelle deltakende kommuner, samt føre deltakerliste når møtet avholdes. Arrangør må selv vurdere antall deltakere ut fra innholdet i møtet og begrensninger ut fra lokalets størrelse. Det er arrangør som har ansvaret for at smittevernregler blir fulgt, fra ankomst møtelokalet, ved bespisning/servering av drikke og når folk forlater møtet.

Smittevernregler som anbefales spesifikt i forbindelse med arbeidsmøter:

  • Deltakerne bør til enhver tid holde 1 meters avstand til hverandre
  • Deltakerne bør ha en fast plass hele møtetiden
  • Det bør vært tilgjengelig håndsprit for alle deltakere
  • Bordflater og kontaktpunkter for øvrig bør sprites før og etter møtet
  • Syke personer eller personer som kan ha vært utsatt for smitte skal ikke delta på møtet

 

«Det er forståelig at alle er lei av både viruset og inngripende smitteverntiltak, men vi er dessverre ikke ferdig med denne pandemien ennå. Samtidig som vi takker for at du holder ut, må vi be deg om å holde ut litt lenger. Det går såpass bra i Ørland kommune nettopp nå, fordi du og jeg og alle sammen tar ansvar - avslutter Ordfører Tom Myrvold»