Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om vaksinering mot koronavirus

En person får satt vaksinesprøyte i armen - Klikk for stort bilde

Vaksinering mot korona foregår nå ved apotekene i Ørland og Bjugn og tilbys ikke ved legekontorene.

 

Influensavaksine kan fås på legekontorene for risikogrupper, øvrige må henvende seg til apotekene.

 

 Viktig informasjon om vaksinene:

Den vanlige Pfizervaksinen Comirnaty som vi har brukt i hovedsak gjennom hele pandemien er den som anbefales for dose 1 og 2. Denne vaksinen kan også brukes til oppfriskningsvaksine.

Som oppfriskningsvaksine er det nå anbefalt oppdaterte vaksiner som heter: Comirnaty Original/Omicron BA.1 eller BA.4-5. Disse vaksinene skal gi minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan- viruset samt en bedre immunrespons mot Omikron sammenliknet med de opprinnelige vaksinene. De som allerede har fått oppfriskningsdose nummer 2 regnes som godt beskyttet mot alvorlig koronainfeksjon og trenger ikke ny oppfriskningsdose.

Ørland kommune velger å fortsette vaksinering med både grunnvaksinering til de som ikke har tatt noen vaksiner eller har tatt bare en vaksinedose, men tilbyr også oppfriskningsdose med «gammel» Pfizer-vaksine til de som ønsker det. Så snart vi får tilgang på nye vaksiner vil også de bli tilbudt som oppfriskningsvaksine.

De som tilbys oppfriskningsdose nummer 2 er alle over 65 år samt personer i aldersgruppen 18-64 år med forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid-19.

De som tilbys oppfriskningsdose nummer 2 er alle over 65 år. Personer i aldersgruppen 18-64 år med forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid må vente litt til da FHI enda ikke har kommet med informasjon om eventuelt oppfriskningsdose nummer 2. Personer med legeerklæring fra sykehuslege om behov for oppfriskningsdose nummer 2, vil selvsagt få det.
 Generell informasjon om vaksinene:

  • Ingen av vaksinene som er aktuelle i Norge inneholder levende koronavirus. Det betyr at man kan ikke få Covid-19 av å ta vaksinen. Men man kan få forbigående symptomer som bivirkning av vaksinen, på lik linje med influensavaksinen.
  • Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.
  • Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Bivirkninger

  • Alle bivirkninger av koronavaksinene skal rapporteres til myndighetene som overvåker dette nøye. Pasienter oppfordres til selv å rapportere også mindre bivirkninger til: https://www.helsenorge.no/, eventuelt skal helsepersonell rapportere bivirkninger dersom bivirkningene gir behov for helsehjelp. Helsepersonell rapporterer gjennom egen nettportal; www.melde.no.

Informasjon om bivirkninger er hentet fra studier der deltagerne er fulgt opp i om lag 2 måneder etter 2. dose. De aller fleste bivirkningene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon, var milde/moderate og gikk over etter noen dager. Bivirkninger var generelt mildere blant personer ≥ 65 år. De vanligste rapporterte bivirkningene var:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber 

Et mindre antall vaksinerte kan få mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 

Fra studiene som er gjort hittil er det god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Vil du vite mer? Les FHI`s informasjon om koronavaksine her

Slik godkjennes vaksiner mot Covid-19

Slik melder du fra om bivirkninger på legemidler og vaksiner

Meld fra om bivirkning for pasienter  

Meld fra om bivirkninger for helsepersonell