Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om vaksinering mot koronavirus

En person får satt vaksinesprøyte i armen - Klikk for stort bildeØrland kommune har startet vaksinering mot koronavirus.

På denne siden kommer løpende informasjon til befolkningen når vi har detaljene klare.

1. Det er frivillig å ta vaksine og vaksinen er gratis. 

2. Informasjon om vaksinen: den første vaksinen som blir tilgjengelig er en type som må gis som 2 doser der andre dose må settes minst 21 dager etter første dose. Det er viktig å sette begge dosene for å få full effekt.

3. Alle over 18 år kan nå sette seg opp i vaksinekø. Du registrerer deg via lenken: Registrer deg. Det er en del spørsmål underveis men de er viktige for å kartlegge din helse og eventuell risiko i forhold til vaksine. Ønsker du å endre språk når du er inne i vaksinasjons-køsystemet, kan du klikke på globusen som du finner i høyre hjørne.

4. Prioriteringsliste. Vaksinene kommer til å bli gitt etter prioriteringslisten som FHI har lagt frem. Denne listen kan komme til å bli justert etter hvert og aktuell liste finnes her!

Ønsker du å stille deg i kø for koronavaksine 

Oversikt over hvor langt Ørland kommune er kommet i vaksineringen

Alle som vaksineres får time til det, ikke drop-in-timer til vaksinering.

Vaksinasjonssted:

14. juni - 5. august:  Ørland sparebank arena, hovedinngang.

Fra 6. august:           Ørland kultursenter, møterom Yrjar.
 

Generell informasjon om vaksinene:

  • Ingen av vaksinene som er aktuelle i Norge inneholder levende koronavirus. Det betyr at man kan ikke få Covid-19 av å ta vaksinen. Men man kan få forbigående symptomer som bivirkning av vaksinen, på lik linje med influensavaksinen.
  • Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.
  • Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Bivirkninger

  • Alle bivirkninger av koronavaksinene skal rapporteres til myndighetene som overvåker dette nøye. Pasienter oppfordres til selv å rapportere også mindre bivirkninger til: https://www.helsenorge.no/, eventuelt skal helsepersonell rapportere bivirkninger dersom bivirkningene gir behov for helsehjelp. Helsepersonell rapporterer gjennom egen nettportal; www.melde.no.

Informasjon om bivirkninger er hentet fra studier der deltagerne er fulgt opp i om lag 2 måneder etter 2. dose. De aller fleste bivirkningene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon, var milde/moderate og gikk over etter noen dager. Bivirkninger var generelt mildere blant personer ≥ 65 år. De vanligste rapporterte bivirkningene var:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

Et mindre antall vaksinerte kan få mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger. 

Fra studiene som er gjort hittil er det god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Vil du vite mer? Les FHI`s informasjon om koronavaksine her

Slik godkjennes vaksiner mot Covid-19

Slik melder du fra om bivirkninger på legemidler og vaksiner

Meld fra om bivirkning for pasienter  

Meld fra om bivirkninger for helsepersonell