Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Influensavaksine for sesongen 2022/23

Sommerfugl som sitter på blomster - Klikk for stort bildeSommerfugl som sitter på blomster ABH Influensavaksine anbefales til personer i risikogrupper. Siste to årene har denne vaksinen vært gratis for personer i risikogrupper, men for 2022 blir det en kostnad for vaksinen, konkret pris kommer vi tilbake til når det er klart.

Ørland kommune planlegger massevaksinering av influensavaksine i midten av oktober 2022. For de som er i risikogruppe og som ikke ønsker vaksine ved massevaksineringen kan fra slutten av oktober komme til fastlegekontoret sitt for vaksine. Nærmere dato kommer når vi sikkert vet når vaksinene leveres til kommunen.

Personer som ønsker vaksine men som ikke tilhører risikogruppe skal henvende seg til apotekene for å få vaksine der.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)


 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl


Info om influensavaksine til helsepersonell
 

Film: Barn og unge med økt risiko for alvorlig influensasykdom anbefales influensavaksine


Film: Voksne med tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom anbefales influensavaksine


Film: Helsepersonell med pasientkontakt anbefales vaksine for å beskytte seg selv, pasientene og sine nærmeste