Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Dokumentstiler

Slik skriver du godt lesbare dokumenter både i ePhorte og på kommunens hjemmeside. 

Overskriftstiler

Overskrifter bryter opp teksten og gjør innholdet lettere å lese. Del teksten din inn i mange avsnitt med overskrifter. Ikke ha for mange budskap i samme avsnitt. Leseren skal få oversikt over innholdet i teksten gjennom å lese mellomoverskriftene.

Når du definerer en overskrift, er det viktig at du bruker en overskriftsstil. Da kan du få en automatisk generert innholdsfortegnelse, i tillegg til at det blir mulig å navigere i dokumentet ved å hoppe fra overskrift til overskrift.

Overskriftene finner du på verktøylinje under «Hjem».

Lister

Bruk listefunksjonen i tekstbehandleren for å opprette punktlister og nummererte lister. De fleste skjermlesere tilbyr funksjonalitet for å navigere direkte til lister. Leseren får også vite hvor mange punkter som finnes i listen. Slike lister kan gjøre lange avsnitt enklere å forstå. Listefunksjonen finner du under «Hjem»-menyen.

Spalter

Spalter deler tekst inn i to eller flere kolonner. Dersom du skal strukturere innholdet i spalter, må du benytte funksjonen i tekstbehandleren. Ikke bruk tekstbokser eller tabeller. De er lite tilgjengelige for lesere med lesehjelpemidler.

Sideskift

Hvis du ønsker at en tekstblokk skal starte på en ny side før siden er slutt, skal du bruke sett inn sideskift-funksjonen og ikke enter-tasten. Sideskift-funksjonen finner du under «Sett inn»-menyen.

Språk og stavekontroll

Du må angi hvilket språk teksten er skrevet på. Når språket er riktig definert, kan skjermlesere automatisk avgjøre hvilken stemme de skal bruke for å lese opp innholdet. Språkfunksjonen finner du under «Oppsett»-menyen. I tekstbehandleren angir du korrekturspråk i både hele teksten og på deler av innholdet. Du kan ha flere språk i samme dokument.

Lenker

Lenker skal ha en beskrivende lenketekst, slik at det er lett å forstå hva som er målet til lenkene i dokumentet. Lenkefunksjonen finner du under «Sett inn» og «Hyperkobling». Da må enten lenketeksten alene, eller lenketeksten sammen med teksten rundt, beskrive tydelig hva som er lenkens mål. Du kan for eksempel ikke bare skrive «trykk her» eller legge inn en lang URL som ikke gir mening før du trykker på den.