Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Tilfluktsrom i Ørland

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.

I Norge er det ca 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områder der en har vurdert at behovet er størst.

 OFFENTLIGE OG PRIVATE TILFLUKTSROM

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon.

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

 

VERN

Generelt kan det sies at de fleste vil redusere skadevirkningen fra konvensjonelle våpen, dvs. skader som følge av trykkbølger og splintverknader.

Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil også skadevirkningene fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte. Mange rom vil også medvirke til å redusere strålinga fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

 

TILSYN

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes. 

I 1998 ble det absolutte krav om bygging av tilfluktsrom tatt bort i Norge.

 

I Ørland kommune er det pr i dag 2 offentlige tilfluktsrom:

Offentlige tilfluktsrom
Sted Adresse Antall personer
T-sentret Yrjars gate 14D, Brekstad 200
Teletunet Fru Ingers vei 433, Opphaug 170

 

I tillegg er det 31 private tilfluktsrom:

Private tilfluktsrom
Sted Gbnr Antall personer
Bilhuset, Brekstad 168/165 35
Bankplassen, Brekstad 168/119 30
Fosam, Opphaug 180/18 117
Grandeveien 402, Raanes 164/118 60
Skolegata 5, Brekstad 167/30 125
Breidablikkveien 22, Uthaug 174/25 64
Yrjar Panorama AS 167/18 130
Fosen Storsenter, Brekstad 168/222 305
Opphaug skole 181/42 140
T-sentret, Brekstad 169/76 150
Teletunet, Opphaug 179/51 30
Ørland helsesenter, Brekstad 167/45 71
Ørland sykehjem 167/45 65
Landbrukets hus, Brekstad 168/10 39
Yrjarsgate 22, Brekstad 168/43 48
Ørland Kysthotell, Brekstad 167/236 188
Ørland Banktun, Brekstad 168/39 39
Gårdsnummer 1, Brekstad 167/250 150
Statens Hus, Bjugn 20/499 90
Bjugntorget, Bjugn 20/92 142
Bjugn Sparebank, Bjugn 20/195 28
Bjugnhallen, Bjugn 20/81 453
Fosen Videregående skole. Bjugn 20/94 275
Bjugn Bygdatun, Karlestrand 13/44 50
Møbelhuset Fosen, Bjugn 20/471 72
Bugge Bil, Bjugn 20/495 44
Sentrumsveien 2, Bjugn 20/505 34
Fagerenget Montessoriskole 73/14 130
Strandgata 11, Lysøysund 70/3 40
Birkeli AS Vallersund 84/22 44
Steinvikveien 75, Oksvoll 7/58 27

 

Til sammen er det 3699 plasser i Ørland kommune, fordelt med  3329 plasser på private tilfluktsrom og 370 plasser på offentlige tilfluktsrom.