Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Rutine for utdeling og bruk av jodtabletter i Ørland kommune

Bruk av jodtabletter ved atomhendelse og utdeling av jod i åpningstiden til skoler, barnehager og helsestasjoner. Rutinen omfatter også utdeling på fritiden, der skoler, barnehager og helsestasjoner er stengt.

Oppdatert 7. mars 2022

 

 

 

Tema

Bruk av jodtabletter ved atomhendelse og utdeling av jod i åpningstiden til skoler, barnehager og helsestasjoner. Rutinen omfatter også utdeling på fritiden, der skoler, barnehager og helsestasjoner er stengt.

 

Organisasjon

Skoler, barnehager og helsestasjon i Ørland kommune.

 

Formål (hensikt)

Alle kommuner er pålagt en planleggingsplikt for atomulykker og andre strålingsulykker med hjemmel i lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid mv
. Det vises også til lov om strålevern og bruk av stråling, samt Kongelig resolusjon av 23. august 2013 om atomberedskap.

Lovhjemmel for kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet er gitt i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Barn under 18 år, gravide og ammende er ekstra utsatt ved eksponering av radioaktiv jod for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Formålet med rutinen er å tilby disse risikogruppene jodtabletter, slik at en reduserer risiko for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Rutinen gjelder i kommunens åpningstid og på fritida. I tillegg er det fra 1. november 2018 anbefalt at befolkningen oppbevarer jod i heimen for raskt inntak. Jodtabletter fås kjøpt reseptfritt på landets apotek. Det viktigste tiltaket er å holde seg innendørs og lukke dører, vinduer og steng av ventilasjon.

 

Informasjonsplakat

Last ned plakat: Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke? 

 

Grunnlagsinformasjon

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft, og eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjoldbruskkjertelen.

Radioaktivt jod påvises i skjoldbruskkjertelen allerede tre minutter etter inntak hos en fastende person. Opptak fra lungene skjer praktisk talt momentant etter inhalasjon. Jodopptaket i skjoldbruskkjertelen er avhengig av plasmakonsentrasjonen av jod og er høyere hos barn enn hos voksne. Jod utskilles gjennom nyrene. Urinutskillelsen er økt hos gravide og i tillegg vil en del av jodlageret hos gravide bli overført til fosteret gjennom morkaken. Gravide har derfor økt jodopptak. Jod tas opp i cellene i skjoldbruskkjertelen ved aktiv transport. Inne i cellene binder jod seg til proteinet thyreoglobulin.

Studier av friske frivillige forsøkspersoner har vist at inntak av 100 mg kaliumjodid på samme tidspunkt som tilførsel av radioaktivt jod minsket opptaket av radioaktivt jod med 95 %. Økning av kaliumjodiddosen fører ikke til ytterligere reduksjon av opptaket. Når kaliumjodid ble gitt 3 timer etter radioaktivt jod synker den hemmende effekten til 60 %. Hvis kaliumjodid ble gitt på et enda senere tidspunkt avtar den blokkerende effekten raskt. Kaliumjodid 24 timer før eksponering gir en hemning på over 80 %. Den blokkerende effekten av kaliumjodid reduseres med tiden. Tre dager etter inntak er effekten redusert til 50 %, og etter en uke er den helt borte. Blokkeringen kan vedlikeholdes med daglig tilskudd av 15 mg kaliumjodid.

Gravide kvinner: Under svangerskapet øker aktiviteten til skjoldbruskkjertelen samtidig som en del av den opplagrede joden i kroppen vil gå over til fosteret. Gravide vil derfor ha en spesielt stor evne til å ta opp radioaktivt jod. Den tilførte mengden stabilt jod til gravide kvinner i en ulykkessituasjon bør likevel holdes på så lavt nivå som mulig for å forhindre at en for stor mengde tas opp i fosterets skjoldbruskkjertel.

Nyfødte: Nyfødte er en spesielt sensitiv gruppe når det gjelder bruk av jodtabletter. Etter fødselen stiger aktiviteten i skjoldbruskkjertelen dramatisk og kapasiteten for å ta opp radioaktivt jod i en
ulykkessituasjon vil være økt tilsvarende. I denne perioden er imidlertid skjoldbruskkjertelen spesielt følsom for toksisk virkning av stabilt jod og overdosering kan føre til nevropsykologiske utviklingshemninger. Tilførsel av stabilt jod til nyfødte bør foregå under legetilsyn med overvåkning av skjoldbruskkjertelens funksjon.

Spedbarn, småbarn og tenåringer: Spebarn, småbarn og tenåringer har høy risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter eksponering for radioaktivt jod. I denne gruppen er risikoen for bivirkningen ved bruk av jodtabletter svært liten. Man bør derfor være meget aktiv med å gi stabilt jod til denne gruppen.

Ammende kvinner: Bør gis stabilt jod både for egen beskyttelse, men også for å redusere innhold av radioaktivt jod i brystmelk. En fjerdedel av tilført stabilt jod går over i morsmelken. Man må derfor kontrollere funksjonen til skjoldbruskkjertelen hos barn som får brystmelk fra kvinner som har fått jodtabletter.

 

Bivirkninger

Det oppstår sjelden bivirkninger ved engangsinntak av kaliumjodid dersom advarslene og forsiktighetsreglene følges. Bivirkningsfrekvensen er svært lav i alle aldre. Forstyrrelser av stoffskiftet, samt allergiske reaksjoner forekommer. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen, slik som Graves sykdom eller autoimmun thyreoiditt. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.

 

Dosering

Denne gjelder ved utlevering av jod fra kommunen i 65 milligramtabletter. Jod hjemme kan ha en annen styrke.

 • Dosering for voksne og barn over 12 år: To tabletter.
 • For barn 3 - 12 år: En tablett.
 • For barn fra 1 måned til 3 år: En halv tablett.
 • For spedbarn < 1måned: En kvart tablett, de to første leveukene og kun under oppsyn av helsepersonell.

Tabletten kan tygges eller svelges hele. Til spedbarn kan dosen knuses og løses i vann, saft, morsmelk eller lignende. Personer over 40 år anbefales å ikke innta jodtabletter. Ved pågående utslipp kan ytterligere 1 dose tas før det er gått 2 døgn. Selv om dateringen på eskene har utløpt, er tablettene like virkningsfulle og kan brukes.

 

Omfang/Målgruppe

Tilbudet om utdeling av jodtabletter i åpningstiden gjelder alle barn under 18 år, gravide og ammende med unntak av dem som har:

 • Graves sykdom
 • Autoimmun thyreoiditt
 • Hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt
 • Dermatitis herpetiformis
 • Operert bort skjoldbruskkjertelen

 

Beskrivelse

Ørland kommune har følgende plan ved slike hendelser:

 • Jodtabletter oppbevares i originalpakningen ved vanlig romtemperatur.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn og lagres på skoler, barnehager og ved helsestasjoner.
  • Helsestasjonen har doser for gravide, ammende og til de yngste barna som ikke har begynt i barnehage.
  • Skoler og barnehager har doser for sine barn.

Jodtabletter er siden 2018 reseptfrie og tilgjengelig på apotek, slik at foreldre kan ha anbefalt dose i hjemmet. De kan da selv gi jod til egne barn utenom åpningstid i skole og barnehager.

I Ørland kommune har vi doser plassert ved barnehager(offentlige og private), skoler og helsestasjoner. Ved en atomhendelse på dagtid vil barn, gravide og ammende som oppholder seg på helsestasjonen få jodtabletter herfra. Utenom vil kommunen bemanne opp skoler, barnehager og helsestasjoner sånn at jodtabletter kan hentes der. Den som henter jodtabletter på vegne av barn og unge, gravide og ammede, bør være over 40 år. Dette for å hindre skadelig påvirkning av radioaktivt jod i lufta. Det viktigste tiltaket er å holde seg innendørs og lukke dører, vinduer og ventilasjon. Ingen under 18 år, eller gravide, må gå ut for å forflytte seg til skoler, barnehager eller helsestasjon for å få utdelt jod.

 

Informasjon

I forbindelse med start i skoler og barnehager utleveres det en informasjonsfolder: Jodtabletter ved atomhendelser. På spørreskjemaet er det spørsmål om en samtykker eller ikke til at det gis jod til barnet. Utdeling av jodtabletter fra kommunen er kun et tilbud - ikke et pålegg.

 

Varsling

 1. Ved atomhendelse der det anbefales inntak av jod, sendes det mest sannsynlig ut CIM- melding/varsling fra Statsforvalteren til beredskapspostkassen i kommunen. Denne blir videresendt til sentrale personer i kriseledelsen iht varslingsliste. Trolig vil denne informasjonen også bli formidlet via presse.
 2. Kriseledelse videreformidler melding ut til barnehageledere, rektorer og leder ved helsestasjonen. Det sendes også ut felles SMS til innbyggere i Ørland.
 3. Ansvarlige ved skoler, barnehager og helsestasjon iverksetter utlevering og registrering.
 4. Skulle det bli en hendelse utenom åpningstid vil de som har jodtabletter hjemme kunne gi det til målgruppen.
 5. Utenom åpningstid vil i tillegg skoler, barnehager og helsestasjoner bemannes opp med personell for utdeling. Det blir delt ut det antallet tabletter som står angitt på pakningsvedlegget. Den som skal dele ut og de som henter tabletter, anbefales å være over 40 år, for at det skal være minst mulig risiko å bevege seg utendørs. Kommunens ansvar strekker seg til utdeling til alle under 18 år, i tillegg til gravide og ammede.