Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 72 51 40 00
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Geir Aune
Kst. kommunalsjef for helse og familie 958 15 956
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Thomas  Engen
Kommunedirektør 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350
Arild Risvik
Beredskapskoordinator 952 27 013

Barnehager - Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 22 872
468 23 623
468 04 518
919 11 793
414 01 345
468 31 657
Barne– og ungdomsarbeider
Teamleder 920 83 824
Barne– og ungdomsarbeider 900 41 660
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 481 43 078
Teamleder 986 47 783
Barnehagelærer 915 87 200
Enhetsleder Bekkfaret barnehage 916 35 302
Barnehagelærer 948 04 911
Barnehagelærer 907 71 265
Assistent
Barnehagelærer 975 74 705
Kokk 992 34 129
Pedagogisk leder 908 14 583
Pedagogisk leder 952 24 346
Barnehagelærer 415 94 663
Pedagogisk leder 915 98 373
Barne- og ungdomsarbeider
Teamleder 417 64 740
Renholder - Bekkfaret barnehage 950 87 051
Barne- og ungdomsarbeider 915 34 283
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 908 00 206
Fagarbeider 915 76 279
Barne- og ungdomsarbeider 915 71 653
Tiltaksleder 957 93 801
Barne- og ungdomsarbeider 480 56 480
Pedagogisk leder

Barnehager - Borgen barnehage

Ansatte i avdelingen Borgen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 57 084
906 69 144
906 53 995 907 56 679
72 52 10 50
Pedagogisk leder 416 85 177
Vikar
Fagarbeider 413 24 523
Vikar
Vikar
Pedagogisk leder 916 98 539
Pedagogisk leder 412 66 772
Fagarbeider 951 21 080
Enhetsleder Borgen barnehage / Rådgiver barnehage 414 54 765
Assistent 480 05 082
Fagarbeider 412 44 981
Fagarbeider 971 40 860
Pedagogisk leder 979 63 745
Teamleder 921 14 611
Pedagogisk leder 907 87 790
Teamleder/tiltaksleder 901 99 166
Fagarbeider 902 53 604

Barnehager - Futura barnehage

Ansatte i avdelingen Futura barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 31 268
971 12 192
907 70 397
Enhetsleder Futura barnehage 480 21 437
Fagarbeider 979 55 077
Barnehagelærer 993 76 226
Ped. leder 403 25 776
Fagarbeider 416 59 476
Ped.leder 977 45 171
Fagarbeider
Renholder - Futura barnehage 957 31 445
Renholder - Futura barnehage 915 55 172
Tiltaksleder 976 89 145
Assistent 950 45 008
Fagarbeider 461 53 633
Fagarbeider 414 54 743
Fagarbeider 476 48 407
Ped.leder 466 69 161
Ped.leder 415 23 266
Assistent 923 41 231
Fagarbeider 905 85 663
Fagarbeider 992 45 417
Fagarbeider 953 65 565
Ped.leder 954 03 949
Teamleder småbarn 920 27 709
Assistent 913 63 653
Ped.leder 901 79 787
Ped.leder 988 91 586
Ped.leder 481 13 820
Teamleder 2.etg 455 19 803
Teamleder 928 88 654
Ped.leder 981 03 991
Ped.leder 908 38 010
Fagarbeider 908 81 216
Fagarbeider 413 54 849
Fagarbeider 958 70 791
Ped.leder 404 86 474

Barnehager - Kosmos barnehage

Ansatte i avdelingen Kosmos barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 43 814
918 20 451
918 26 163
468 42 264
907 62 051
918 29 091
911 12 450
Barne- og ungdomsarbeider 938 08 972
Assistent 959 88 977
Pedagogisk leder 915 61 398
Barne- og ungdomsarbeider 922 17 409
Barne- og ungdomsarbeider 476 38 249
Barnehagelærer 975 00 582
Assistent 994 24 080
Barnehagelærer 980 20 371
Assistent 908 12 664
Barne- og ungdomsarbeider 960 13 100
Teamleder 416 63 010
Assistent 464 46 131
Pedagogisk leder 405 51 895
Pedagogisk leder 924 71 616
Konstituert barnehagelærer 918 36 234
Kokk 482 09 304
Pedagogisk leder 464 28 772
Barne- og ungdomsarbeider 479 06 702
Enhetsleder Kosmos barnehage 452 18 512
Assistent 947 88 788
Teamleder 906 07 616
Pedagogisk leder 477 11 595
Barne- og ungdomsarbeider 906 98 996
Barnehagelærer 988 09 468

Barnehager - Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 80 920
468 23 806
941 69 789
917 03 079
974 01 375
Barne- og ungdomsarbeider 477 19 296
Pedagogisk leder 915 77 841
Renholder (Lysøysund) 907 15 481
Barne- og ungdomsarbeider 476 54 611
Pedagogisk leder 959 69 527
Assistent 450 79 954
Pedagog
Assistent
Teamleder 476 85 324
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Renholder (Vallersund)
Barne- og ungdomsarbeider 902 03 842
Teamleder 469 04 901
Enhetsleder Solkysten barnehage avd. Vallersund og avd. Lysøysund 959 25 826
Pedagogisk leder 926 47 270

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116111
Beredskap kveld/natt/helligdag 02800 902 87 037
417 02 460

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Terapeut og ungdomslos ved videregående skole 468 26 461
Erfaringskonsulent ROP-team, brukerpanel 989 07 408
Familielos, BUF-team 468 49 390
Oppfølgingskonsulent voksne - Spesialhjelpepleier 959 25 802
Terapeut voksne - Spesialvernepleier 907 29 247
Terapeut voksne - Spesialergoterapeut 918 38 649
Terapeut voksne/ROP-team - Spesialsykepleier rus og avhengighet 958 91 060
Ungdomslos, BUF -team 468 58 096
BUF- team, familieterapeut 476 82 236
BUF-team, familieterapeut 477 94 054
Terapeut voksne - Psykiatrisk sykepleier 909 42 380
Terapeut voksne, psykiatrisk sykepleier 404 51 001
Ungdomskontakt, BUF -team 468 45 538
Avdelingsleder og familiekoordinator 908 98 504
Terapeut ROP-team - Spesialsykepleier 948 21 058

Familiehelse

Ansatte i avdelingen Familiehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Vaksinekoordinator og sykepleier 902 44 035
Enhetsleder Familiehelse 970 84 446

Familiehelse - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 940 11 324

Familiehelse - Ørland Legetjeneste

Ansatte i avdelingen Ørland Legetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn - Postadresse: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

116117

Nasjonalt telefonnummer som mottas ved nærmeste legevakt der du ringer fra

Telefontid onsdag kl. 10.00 - 12.00 911 42 648
Postadresse: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

113
72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Bjugn legekontor

Ansatte i avdelingen Bjugn legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn - Postadresse: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

Lege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Lis1 i perioden 01.03. - 01.09.23 72 51 99 00
Lis1 til 01.03.23 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Lis1 til 01.03.23 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Avdelingsleder 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00

Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Ørland legesenter

Ansatte i avdelingen Ørland legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

Lis1 i perioden 01.03. - 01.09.23 72 51 41 00
Avdelingsleder 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Vikarlege til 01.09.23 72 51 41 00
Vikarlege 72 51 41 00
Lis1 til 20.02.23 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Vikarlege til 03.03.23 72 51 41 00

Flyfag

Ansatte i avdelingen Flyfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Næring 415 52 116

Folkehelse og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Bjugn frivilligsentral 414 00 383
Leder Ørland frivilligsentral 476 05 650
Fritidsleder 481 87 869

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 970 39 246
Leder 414 00 389
Rådgiver 481 82 940
Økonomikonsulent 971 57 724
Økonomirådgiver 926 08 003
Økonomikonsulent 481 97 498
Sekretær 910 03 437
Førstekonsulent 452 28 187
Førstekonsulent 468 32 849
Førstekonsulent 468 04 523

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut
Ergoterapeut 481 86 306
Fysioterapeut barn og unge 477 94 052
Fysioterapeut - Hverdagsrehabilitering 969 42 606
Hjelpemiddeltekniker 993 79 769
Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten 902 89 116
Fysioterapeut 476 02 250
Sykepleier - Hverdagsrehabilitering 928 23 317
Fysioterapeut voksne/FDMS 469 08 295
Hjelpemiddeltekniker 948 13 776
Ergoterapeut
Ergoterapeut 915 66 549
Barnefysioterapeut 469 30 406
Hjelpepleier - Hverdagsrehabilitering 909 84 198

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 45 272
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørendekoordinator/koordinator/veileder 920 35 559
Kartlegger 481 73 587
Saksbehandler 980 24 922
Fagutvikler/sykepleier 411 22 258
Saksbehandler 477 60 365
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175
Bemanningskoordinator 468 09 540
Innføringsleder helseplattformen 907 09 961

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon - Forvaltning / koordinerende enhet

Ansatte i avdelingen Forvaltning / koordinerende enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørendekoordinator/koordinator/veileder 920 35 559
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 951 60 257
Avdelingsleder sone Bjugn 922 62 170
959 26 520
917 33 433
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmestjenesten avd. Bjugn 922 62 170
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie - Hjemmetjenesten avd. Bjugn

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten avd. Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 909 50 918
Sykepleier
Helsefagarbeider 948 04 728
Helsefagarbeider 908 10 658
Helsefagarbeider
Sykepleier
Avdelingsleder hjemmestjenesten avd. Bjugn 922 62 170
Assistent 482 81 822
Sykepleier 907 57 623
Assistent
Sykepleier
Helsefagarbeider 948 12 751
Sykepleier 907 41 261
Sykepleier 974 19 413
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 475 14 198
Helsefagarbeider 924 05 797
Kreftsykepleier 916 67 599
Helsefagarbeider 908 72 471
Assistent 950 40 166
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 911 20 280
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 908 44 852
Helsefagarbeider
Diabetessykepleier 902 47 634
Helsefagarbeider 909 63 489
Helsefagarbeider 476 14 620
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Assistent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 475 16 348
Helsefagarbeider
Sykepleier
Helsefagarbeider
Sykepleier

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie - Hjemmetjenesten avd. Brekstad

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten avd. Brekstad
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 926 06 243
Sykepleier
Assistent
Sykepleier 970 23 227
Sykepleier
Assistent
Assistent
Sykepleier
Vernepleier
Lærling
Barne- og ungdomsarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider
Sykepleier 923 39 492
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Sykepleierstudent
Assistent
Sykepleierstudent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 919 99 703
Helsefagarbeider
Vernepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Sykepleier 928 23 317
Sykepleier
Sykepleierstudent
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495
Sykepleier
Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Sykepleier 415 54 860
Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 480 64 878
Helsefagarbeider
Assistent 912 47 306
Sykepleier 411 22 258
Assistent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier 917 76 543

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator 920 35 559
Pårørendekoordinator/koordinator/veileder 920 35 559
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 926 38 810
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Avlastningsbolig for barn og unge

Ansatte i avdelingen Avlastningsbolig for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne- og ungdomsarbeider
Sykepleier
Assistent
Assistent
Helsefagarbeider
Assistent
Miljøveileder
Miljøveileder
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Barnevernspedagog
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 974 30 669
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Assistent
Omsorgsarbeider
Asssitent
Assistent
Assistent

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Dagaktivitetstilbud - Stranda aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Dagaktivitetstilbud - Stranda aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Bergs vei 10, 7160 Bjugn 72 52 04 05
Helsefagarbeider 905 82 120
Fagarbeider
Avdelingsleder Stranda Aktivitetssenter 917 88 179
Aktivitør
Vernepleier 952 08 114
Vernepleier og verneombud 916 84 893
Helsefagarbeider 412 36 583
Hjelpepleier
Miljøterapeut

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne - Hildatunet

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne - Hildatunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier
Sykepleier
Assistent
Vernepleier 934 54 569
Omsorgsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Helsefagarbeider
Vernepleier 454 71 624
Helsefagarbeider
Spesialvernepleier 450 85 615
Omsorgsarbeider
Spesialvernepleier
Helsefagarbeider
Assistent 992 40 577
Barne- og ungdomsarbeider
Sosionom 962 37 720
Helsefagarbeider
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837
Hjelpepleier 905 75 514
Fagarbeider med autismeomsorg
Assistent
Vernepleier 938 06 380
Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Vernepleier 977 77 457
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 472 43 067
Helsefagarbeider

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne - Soltunet

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne - Soltunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 71 651
Helsefagarbeider
Konstituert avdelingsleder - Soltunet 920 35 559
Konst. avdelingsleder i perioden 01.11.22 - 31.01.23 920 35 559
Assistent
Assistent
Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Helsefagarbeider
Avdelingsleder Soltunet 482 85 552