Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn 72 51 40 00
Kommunalsjef for økonomi og finans 416 22 743
Geir Aune
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester 926 44 492
Thomas  Engen
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for helse og familie 916 44 108
Marit Knutshaug Ervik
Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen
Kommunedirektør 917 60 241
Emil  Raaen
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350
Arild Risvik

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helligdag 02800
417 02 460

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator voksne 959 25 802
Avdelingsleder 992 46 407
Familiekoordinator/fagkoordinator barn/unge 477 94 055

Folkehelse og frivillighet

Ansatte i avdelingen Folkehelse og frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og leder Ørland frivilligsentral 916 92 869
Folkehelsekoordinator 995 67 492
Leder Månen ungdommens hus Brekstad
Fritidsleder 481 87 869

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 970 39 246
Leder 414 00 389
Rådgiver 481 82 940
Økonomirådgiver 926 08 003
Økonomikonsulent 481 97 498
Sekretær 910 03 437
Førstekonsulent 908 97 716
Førstekonsulent 468 32 849
Førstekonsulent 468 04 523

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut barn, unge og voksne 477 94 052
Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten 902 89 116
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 969 42 606
Hjelpemiddeltekniker 993 79 769
Fysioterapeut voksne og hverdagsrehabilitering 481 58 072
Fysioterapeut voksne/FDMS 469 08 295
Fysioterapeut voksne 476 02 250
Hørselskontakt 480 64 878
Hjelpemiddeltekniker 948 13 776
Ergoterapeut 915 66 549
Fysioterapeut barn og unge 469 30 406
Ergoterapeut 481 86 306

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og familie 916 44 108

Helse og familie - Familiehelse

Ansatte i avdelingen Familiehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Enhetsleder Familiehelse 970 84 446

Helse og familie - Familiehelse - Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739

Helse og familie - Familiehelse - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 940 11 324

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste

Ansatte i avdelingen Ørland Legetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

116117

Nasjonalt telefonnummer som mottas ved nærmeste legevakt der du ringer fra

Telefontid er alle hverdager kl. 10-12. Spørsmål angående egen helse må rettes til fastlege. 911 42 648
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

113
72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Bjugn legekontor

Ansatte i avdelingen Bjugn legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 99 00

Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

Fastlege 72 51 99 00
Turnuslege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Avdelingsleder 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00

Helse og familie - Familiehelse - Ørland Legetjeneste - Ørland legesenter

Ansatte i avdelingen Ørland legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postadresse til legekontoret: Postboks 43, 7159 Bjugn 72 51 41 00

Skolegata 11, 7130 Brekstad

Fastlege (i permisjon) 72 51 41 00
Turnuslege 72 51 41 00
Avdelingsleder 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Vikarlege for dr.Bjørland 72 51 41 00

Vikarlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00
Fastlege 72 51 41 00

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Forvaltning og administrasjon - Forvaltning / koordinerende enhet

Ansatte i avdelingen Forvaltning / koordinerende enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Forvaltning og administrasjon 416 83 175

Helse og familie - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 951 60 257
Avdelingsleder sone Bjugn 920 26 331
959 26 520
917 33 433
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien Bjugn 920 26 331
Avdelingsleder hjemmesykepleien Brekstad 977 77 495

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator 920 35 559
Pårørende koordinator Helse og Familie 920 35 559
Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 926 38 810
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Avlastningsbolig for barn og unge

Ansatte i avdelingen Avlastningsbolig for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder avlastningsbolig for barn og unge 990 33 124

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Dagaktivitetstilbud

Ansatte i avdelingen Dagaktivitetstilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bjørg Bergs vei 10, 7160 Bjugn 72 52 04 05
Avdelingsleder dagaktivitetstilbud 917 88 179

Helse og familie - Oppfølgingstjenesten - Miljøavdelinger for voksne

Ansatte i avdelingen Miljøavdelinger for voksne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Soltunet 482 85 552
Avdelingsleder Hildatunet 958 22 837

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 97 80
72 51 97 80 940 11 616
940 11 617
480 61 100
Kontaktinformasjon for timebestilling 72 51 97 80
Jordmor 940 11 616
Helsesykepleier 482 08 142
Helsesykepleier 468 02 752
Helsesykepleier 902 45 832
Helsesykepleier 911 04 798
Helsesykepleier 917 24 178
Jordmor 940 11 617
Helsesykepleier 908 47 089
Jordmor 476 06 236
Helsesykepleier 916 86 183
Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste 962 37 739
Sykepleier 908 17 541
Helsesykepleier 916 93 287
Fagkoordinator/jordmor 940 11 616

Kirkekontor

Ansatte i avdelingen Kirkekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 60

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Ørland kulturskole 911 03 162

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder 970 57 097
Skogbrukssjef 415 29 118
Landbruksveileder 72 51 55 00 468 58 142
Enhetsleder landbruk 924 05 997
414 00 412
Landbruksrådgiver 72 51 55 01 909 86 815
416 09 801
Spesialrådgiver landbruk 915 51 524

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter) 55 55 33 33
Enhetsleder NAV

Næring, arbeid og kultur

Ansatte i avdelingen Næring, arbeid og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for næring, arbeid og kultur 916 44 108
Marit Knutshaug  Ervik

Næring, arbeid og kultur - Havbruk

Ansatte i avdelingen Havbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder havbruk 908 15 578

Næring, arbeid og kultur - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 415 52 116

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning 934 50 296 934 50 296
Annie Magdele Presthus  Johansen

Oppvekst og utdanning - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert enhetsleder Borgen barnehage 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 22 872
468 23 623
468 04 518
919 11 793
414 01 345
468 31 657
Barne –og ungdomsarbeider
Teamleder 920 83 824
Barne –og ungdomsarbeider 900 41 660
Pedagogisk leder
Barne - og ungdomsarbeider 481 43 078
Teamleder 986 47 783
Barnehagelærer 915 87 200
Enhetsleder Bekkfaret barnehage 916 35 302
Pedagogisk leder 948 04 911
Assistent
Barnehagelærer 907 71 265
Assistent
Barnehagelærer 975 74 705
Assistent 908 14 583
Pedagogisk leder 952 24 346
Barnehagelærer 415 94 663
Pedagogisk leder 915 98 373
Barne - og ungdomsarbeider
Teamleder 417 64 740
Kjøkkenansvarlig 915 26 447
Renholder - Bekkfaret barnehage 950 87 051
Barne - og ungdomsarbeider 915 34 283
Assistent 913 67 758
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Barne - og ungdomsarbeider 908 00 206
Pedagogisk leder
Fagarbeider 915 76 279
Barnehagelærer 915 88 442
Barne - og ungdomsarbeider
Barne - og ungdomsarbeider 915 71 653
Tiltaksleder 957 93 801
Pedagogisk leder 901 88 926
Assistent
Pedagogisk leder

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Borgen barnehage

Ansatte i avdelingen Borgen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 57 084
906 53 995
907 56 679
906 69 144
Tiltaksleder 72 51 43 52
Enhetsleder Borgen barnehage 72 52 10 50 911 03 167

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Futura barnehage

Ansatte i avdelingen Futura barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 31 268
971 12 192
907 70 397
Enhetsleder Futura barnehage 480 21 437
Fagarbeider
Barnehagelærer
Ped.leder
Fagarbeider
Ped.leder
Fagarbeider
Fagarbeider
Renholder - Futura barnehage 957 31 445
Renholder - Futura barnehage 915 55 172
Lærling
Ped.leder 947 92 582
Teamleder 1.etg 976 89 145
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Ped.leder
Ped.leder
Teamleder 2.etg 455 19 803
Tiltaksleder 920 15 072
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Teamleder småbarn 920 27 709
Assistent
Ped.leder
Ped.leder 901 79 787
Ped.leder
Ped.leder
Ped.leder 469 43 040
Ped.leder
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Ped.leder

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Lyngrabben barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngrabben barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 62 051
918 29 091
918 20 451
918 26 163
Barne- og ungdomsarbeider 938 08 972
Assistent 959 88 977
Pedagogisk leder 915 61 398
Barne- og ungdomsarbeider 922 17 409
Barne- og ungdomsarbeider 476 38 249
Tiltaksleder 476 69 781
Assistent 994 24 080
Assistent 477 56 184
Barnehagelærer 980 20 371
Teamleder 416 63 010
Assistent 464 46 131
Pedagogisk leder 405 51 895
Lærling 479 06 702
Renholder - Lyngrabben barnehage
Enhetsleder Lyngrabben barnehage 452 18 512
Assistent 947 88 788
Teamleder 906 07 616
Pedagogisk leder 477 11 595
Barne- og ungdomsarbeider 906 98 996
Pedagogisk leder 988 09 468

Oppvekst og utdanning - Barnehager - Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 80 920
468 23 806
941 69 789
917 03 079
974 01 375
Pedagogisk leder 915 77 841
Barne- og ungdomsarbeider 476 54 611
Pedagogisk leder 959 69 527
Tiltaksleder 902 80 253
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 454 89 232
Teamleder 476 85 324
Pedagogisk leder 476 25 696
Barne- og ungdomsarbeider 902 03 842
Teamleder 469 04 901
Enhetsleder Solkysten barnehage avd. Vallersund og avd. Lysøysund 959 25 826
Barne- og ungdomsarbeider 480 40 710
Pedagogisk leder 480 92 508
Pedagogisk leder 926 47 270

Oppvekst og utdanning - Fagstab oppvekst

Ansatte i avdelingen Fagstab oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138
Konstituert enhetsleder Borgen barnehage 414 54 765
Rådgiver tverrfaglig samhandling og barnehage myndighet 905 65 495 905 65 495

Oppvekst og utdanning - Kvalifisering

Ansatte i avdelingen Kvalifisering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kvalifiseringsenheten 481 10 194

Oppvekst og utdanning - SFO - skolefritidsordningen

Ansatte i avdelingen SFO - skolefritidsordningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 971 99 161
Leder SFO 477 94 067
Leder SFO 72 52 07 75 482 54 274
Leder SFO 970 23 199

Oppvekst og utdanning - Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 415 00 138 415 00 138

Oppvekst og utdanning - Skoler - Botngård barneskole

Ansatte i avdelingen Botngård barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 96 50
Inspektør 911 29 349
Teamleder 5.-7. trinn 476 25 495
Elisabeth Almaas  Dueskar
Rådgiver 901 46 425 901 46 425
Teamleder 1.-4. trinn/SFO 971 99 161
Mari Wahl  Ottesen
Leder SFO 971 99 161
Enhetsleder Botngård barneskole 932 29 732
Ole-Gunnar Utstrand

Oppvekst og utdanning - Skoler - Botngård ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Botngård ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 950 28 084
Tiltaksleder 911 29 349
Monika Aune
Renholder - Botngård ungdomsskole 907 15 481
Pedagog 951 38 874
Teamleder 10.trinn 402 40 467
Hege  Eriksen
Fagarbeider 482 63 633
Pedagog 915 69 115
Fagarbeider 413 56 661
IKT-ansvarlig 481 09 393
Teamleder 9.trinn 991 14 232

 

 

Tine Marie Helgesen
Pedagog 993 26 024
Pedagog 419 29 597
Pedagog 936 68 249
Pedagog 992 34 136
Pedagog 454 43 405
Pedagog 481 03 166
Pedagog 406 05 895
Rådgiver 906 46 440
Ann Kristin Mandal Jøssund
Teamleder 8.trinn 995 78 576
Roar Olden
Fagarbeider 481 91 631
Pedagog 952 03 982
Pedagog 913 79 368
Fagarbeider 905 96 960
Enhetsleder ungdomsskole/Rektor 996 13 102
Tor-Eirik Solli
Fagarbeider 920 56 387
Pedagog 934 19 966
Pedagog 481 82 906
Pedagog 924 87 661
Pedagog 922 91 009
Pedagog 958 04 223
Renholder - Botngård ungdomsskole 908 59 739
Pedagog 959 93 097
Pedagog 415 66 165

Oppvekst og utdanning - Skoler - Brekstad barneskole

Ansatte i avdelingen Brekstad barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tiltaksteamleder 975 96 523
Enhetsleder Brekstad barneskole 901 29 102
Leder SFO 477 94 067

Oppvekst og utdanning - Skoler - Opphaug barneskole

Ansatte i avdelingen Opphaug barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagog 958 40 305
Pedagog 913 65 924
Fagarbeider 938 28 601
Renholder 906 61 980
Fagarbeider 943 70 623
Pedagog 473 03 372
Pedagog 915 49 069
Pedagog 976 44 941
Fagarbeider 905 82 922
Enhetsleder/Rektor Opphaug skole 997 48 621
Assistent 977 01 153
Fagarbeider 928 32 257
Pedagog 986 33 382
Fagarbeider 957 08 899
Pedagog 977 33 205
Pedagog 456 36 866
Pedagog 478 11 350
Renholder 977 07 440
Pedagog 414 00 405
72 51 43 03
Pedagog 906 99 490
Pedagog 416 56 444
Pedagog 452 41 630
Pedagog 922 66 698
Tiltaksleder 416 97 574
Teamleder 5. - 7. trinn 952 44 443
Pedagog 922 66 577
Leder SFO, Teamleder 1. - 4. trinn 477 94 068 970 23 199
Lærling 481 53 161
Pedagog 900 31 679

Oppvekst og utdanning - Skoler - Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Vallersund oppvekstsenter 915 97 802 915 97 802
Leder SFO 72 52 07 75 482 54 274

Oppvekst og utdanning - Skoler - Ørland ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Ørland ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 51
Lærer
Teamleder 8. trinn 995 51 678
Lærer 452 44 185
Lærer 917 19 208
Lærer 976 27 900
Lærer 920 16 833
Lærer 959 93 153
Tiltaksleder 412 15 521
Lærer 476 44 065
Lærer 934 64 570
Teamleder 10. trinn 402 34 980
Rådgiver/NK 994 55 332
Lærer 913 52 654
Teamleder 9. trinn 907 95 200
Lærer 928 88 063
Lærer 994 74 523
Lærer 951 24 817
Lærer 948 98 411
Lærer 472 33 196
Assistent 980 35 253
Rektor 905 82 906
Teamleder 9. trinn 906 20 269
Lærer 922 56 113
Lærer 984 61 770
Lærer 958 32 357
Lærer 472 56 634
Lærer 936 00 964
Lærer 917 19 232

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 67 329 488 67 329
Varaordfører 906 46 619 906 46 619

Organisasjon og utvikling

Ansatte i avdelingen Organisasjon og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for organisasjon og utvikling 918 36 350 918 36 350

Organisasjon og utvikling - Dokumentforvaltningen

Ansatte i avdelingen Dokumentforvaltningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/konsulent 970 23 226
Konsulent 913 65 928
Kontormedarbeider 911 68 667
Enhetsleder Dokumentforvaltningen 928 56 648
Rådgiver/konsulent 481 82 905
Konsulent 72 51 40 00 414 86 659
Susann Halsen Moen
Rådgiver/konsulent 994 11 540
Rådgiver/konsulent 988 58 385
Rådgiver/konsulent 991 08 405
Rådgiver/konsulent 970 93 051

 

Solveig Melum
Rådgiver/konsulent 911 74 669

Organisasjon og utvikling - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver, Personvernombud 416 22 779
IKT-rådgiver 480 07 082

Organisasjon og utvikling - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 920 40 347
Enhetsleder personal 924 09 608 924 09 608
Personalrådgiver 970 90 004 970 90 004

Politisk sekretariat / Valg

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat / Valg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Valgansvarlig 928 56 648 928 56 648
Stedfortreder valg 911 74 669

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 911 74 325 911 74 325
Leder PPT 907 23 758 908 82 944
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 928 07 038 928 07 038
Konsulent 907 98 759 922 53 724
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 482 84 766 952 35 969
Spesialpedagog 911 09 834 911 09 834
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 413 65 349 413 65 349
Spesialpedagog 959 41 160 959 41 160
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 908 43 801 908 43 801
Spesialpedagog 481 82 882 481 82 882
Pedagogisk-psykologisk rådgiver/Logoped 930 06 546 930 06 546

RORET KF

Ansatte i avdelingen RORET KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 10
Enhetsleder stab 926 02 549
Fagleder natur 471 70 454
Daglig leder Roret KF